Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phú Đức (Tà Rục), hạt Cam Ranh mừng Chúa Giáng Sinh - 2017

Giáo xứ Phú Đức (Tà Rục), hạt Cam Ranh mừng Chúa Giáng Sinh - 2017
GIÁO XỨ PHÚ ĐỨC (TÀ RỤC), HẠT CAM RANH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2017Cha xứ Phêrô Trần Anh Phú
Từ khóa:

n/a