Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phú Đức (Tà Rục): Thánh lễ trao Chứng thư Hội đồng Mục vụ, nhiệm kỳ 2018 – 2022

Chúng con xin dâng lên Chúa các ủy viên, các quý chức, các đoàn thể và các gia đình xứ đạo, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Nhân Lành xin chúc lành cho công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

 

Hợp cùng niềm vui trong ngày chầu lượt. Sáng Chúa Nhật II Mùa Vọng (10.12.2017), Cha Phêrô Trần Anh Phú đã tổ chức Thánh lễ trao Chứng thư Hội đồng Mục vụ (HĐMV) cho quý chức là ủy viên HĐMV, các giáo khu và trưởng các đoàn thể (nhiệm kỳ 2018 – 2022). Dịp này, Cha Phêrô cũng trao Bằng Khen cho 02 quý chức là cựu thành viên HĐMV.
 
Hôm nay cũng là ngày giáo xứ thay mặt giáo phận chầu lượt để cầu nguyện cho giáo phận, các giáo xứ và các tín hữu. Chúng con xin dâng lên Chúa các ủy viên, quý chức, đoàn thể và gia đình xứ đạo, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Nhân Lành xin chúc lành cho công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.
 
Xin cho quý chức hiệp nhất yêu thương và chung tay góp sức để xây dựng gia đình giáo xứ một ngày một phát triển theo đường hướng mục vụ của Đức Giám mục giáo phận.
 
Giáo xứ Tà Rục


  
Từ khóa:

n/a