Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Ba Ngòi mừng kính Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam - Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ.

Cùng với toàn thể Giáo hội Công Giáo Việt Nam, hôm nay Giáo xứ Ba Ngòi mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam. Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ quy tụ về trong ngôi Thánh Đường để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được làm con cái của những đấng bậc chứng nhân anh dũng của Đức Tin. Ôn lại lịch sử của cha ông để tiếp bước theo các Ngài trên con đường vác Thánh Giá theo chân Chúa. Một vinh dự lớn lao của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Ba Ngòi là được nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan thầy. Là những tôi tớ vô dụng và hay vấp phạm, anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ được chọn để làm những tông đồ giáo dân...

GIÁO XỨ BA NGÒI : MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Cùng với toàn thể Giáo hội Công Giáo Việt Nam, hôm nay Giáo xứ Ba Ngòi mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam. Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ quy tụ về trong ngôi Thánh Đường để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được làm con cái của những đấng bậc chứng nhân anh dũng của Đức Tin. Ôn lại lịch sử của cha ông để tiếp bước theo các Ngài trên con đường vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Một vinh dự lớn lao của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Ba Ngòi là được nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan thầy. Là những tôi tớ vô dụng và hay vấp phạm, anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ được chọn để làm những tông đồ giáo dân, những người giúp việc cho Cha quản xứ trong việc điều hành Giáo xứ, từng thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ chỉ biết chọn Chúa, và luôn xác tín sẽ  không thể làm gì được nếu không có ơn Chúa.

Thay mặt tất cả các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ, ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ đã nói lên lời tri ân Cha quản xứ, Cha phụ tá, quý Sr và toàn thể cộng đoàn đã luôn cầu nguyện, dạy bảo và giúp đỡ Hội Đồng Mục Vụ trong mọi mặt, để Hội Đồng Mục Vụ  hoàn thành chức trách được giao, và ngày thêm trưởng thành.

Được gọi từ cộng đoàn Dân Chúa của Giáo xứ, chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo nào, từng thành viên trong hội đồng chỉ đến với công việc bằng một tấm lòng nhiệt thành yêu mến công việc Nhà Chúa, do đó trong quá trình thực thi nhiệm vụ, anh chị em trong hội đồng không thiếu những khiếm khuyết và sai lỗi làm cho quý Cha, quý Sr cùng cộng đoàn buồn lòng, ngang qua lời cám ơn, ông chủ tịch cũng đã  xin quý Cha, quý Sr cùng cộng đoàn vì yêu thương mà tha thứ cho những lỗi lầm, vấp phạm.

Ngang qua Thánh Lễ, Cha quản xứ cũng như Cha phụ tá đã mời gọi anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, dấn thân bước theo Chúa qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, là mối giây liên kết bền vững giữa Cha quản xứ, Cha phụ tá và cộng đoàn. Cũng ngang qua Thánh lễ, quý Cha, quý Sr cùng toàn thể cộng đoàn đã dâng lên Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho anh chị em trong hội đồng mục vụ cũng như gia đình của từng thành viên có nhiều sức khoẻ, bình an và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ Giáo xứ trong hiệp nhất và yêu thương.

Đaminh Đinh Trọng Bình, Chủ Tich Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Ba Ngòi

Xem thêm hình