Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Ba Ngòi: Mừng kính Thánh Đaminh - bổn mạng Giáo họ Đaminh.

Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2018, tại Thánh Đường Giáo Xứ Ba Ngòi, cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Ba Ngòi đã hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh, bổn mạng của Giáo họ Đaminh. Là một giáo họ nằm khá xa nhà thờ, địa bàn bao gồm toàn bộ phường Cam Phú, trải rộng từ ven biển vịnh Cam Ranh cho tới núi Hòn Rồng, tuy địa bàn rộng lớn nhưng số hộ gia đình Công Giáo chưa đến 100, do đó những sinh hoạt chung của giáo họ gặp khá nhiều khó khăn.

GIÁO XỨ BA NGÒI: MỪNG KÍNH THÁNH ĐAMINH, BỔN MẠNG GIÁO HỌ ĐAMINH

Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2018, tại Thánh Đường Giáo Xứ Ba Ngòi, cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Ba Ngòi đã hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh, bổn mạng của Giáo họ Đaminh.

Là một giáo họ nằm khá xa nhà thờ, địa bàn bao gồm toàn bộ phường Cam Phú, trải rộng từ ven biển vịnh Cam Ranh cho tới núi Hòn Rồng, tuy địa bàn rộng lớn nhưng số hộ gia đình Công Giáo chưa đến 100, do đó những sinh hoạt chung của giáo họ gặp khá nhiều khó khăn.

Sau khi thành lập liên  ái, đặc biệt là từ ngày tổ chức đọc kinh cầu nguyện tại các gia đình trong tháng Mân Côi và tháng Hoa, sinh hoạt của giáo họ ngày them khởi sắc, ngang qua những giờ cầu nguyện chung cùng tràng hạt Mân côi, anh chị em trong giáo họ đã đến được với nhau, nhờ đó mà tính lien đới và tình hiệp nhất của anh chị em trong giáo họ ngày càng gắn kết.

Mừng kính thánh Đaminh, quan thầy của giáo họ, anh chị em trong giáo họ đã tề tựu về ngôi thánh đường của giáo xứ để cùng cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì những hồng ân Ngài ban cho giáo họ trong những năm qua. Cũng  ngang qua thánh lễ, cộng đoàn cũng cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse và cha thánh Đaminh ban cho giáo họ được ơn hiệp nhất, đoàn kết, yêu thương để ánh sang Tin Mừng được lan toả trên một vùng đất rộng bao la nhưng còn nhiều người chưa đến với Chúa.

Đaminh Đinh Trọng Bình, Chủ tịch HĐMV Giáo xứ Ba Ngòi

Xem thêm hình

 
Từ khóa:

giáo họ