Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Phú Đức (Tà Rục) khai giảng năm học giáo lý 2017- 2018

Trước hết! Mọi sự đều bởi Chúa mà ra. Nguyện xin Chúa chúc lành cho năm học mới giáo lý giáo xứ chúng con.

Cha Phêrô Trần Anh Phú đánh trống khai giảng năm học mới


 
Thứ đến, xin cho chúng con cảm nghiệm niềm vui của Chúa qua: những tháng ngày hy sinh, vất vả, chuyện cần học tập và cảm nhận tình yêu lớn lao của cha mẹ, người thân dành cho chúng con qua bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, hy sinh.

Và gọi mời chúng con tham gia các sinh hoạt đoàn thể- xã hội và chia sẻ những điều kiện và khả năng Chúa ban với bạn bè chung quanh, biết kính trên nhường dưới ; tránh "nói tục, chửi thề" và việc làm sai như "cúp cua, a dua, nỗi loạn, vô kỷ luật; hay ăn mặc trống trên hở dưới, thiếu trước hụt sau"; ra đường biết tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Xin Chúa giúp mọi người chúng con thực hiện những việc lành, lòng trung thực, tình thương và sự hy sinh cho tha nhân lan tỏa tới mọi nơi qua cách sống của chúng con trong gia đình, tại trường học và tại xứ đạo.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Nhân Lành của giáo phận luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong năm học mới này.

Phú Đức


  
 

 
 
 
Từ khóa:

n/a