Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Bài giảng của Cha Phêrô-Maria Nguyễn Xuân Dũng về Đức Cha Phaolô

Trọng kính Quý Cha, Quý Tu Sĩ và tất cả mọi thành phần Dân Chúa đang tham dự Thánh Lễ cầu cho Đức Cha Phaolô rất kính yêu của GPNT chúng ta hôm nay. Trước hết, con xin chân thành cám ơn Cha Hạt Trưởng Cam Ranh, đã có nhã ý mời con chia sẻ đôi điều về Đức Cha Phaolô kính yêu của Giáo Phận Nha Trang.
THÁNH  LỄ  CẦU CHO ĐGM  PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
(TGMNT 16/02/2017
 
Trọng kính Quý Cha, Quý Tu Sĩ và tất cả mọi thành phần Dân Chúa đang tham dự Thánh Lễ cầu cho Đức Cha Phaolô rất kính yêu của GPNT chúng ta hôm nay.
Trước hết, con xin chân thành cám ơn Cha Hạt Trưởng Cam Ranh, đã có nhã ý mời con chia sẻ đôi điều về Đức Cha Phaolô kính yêu của Giáo Phận Nha Trang.

1/ Khẩu Hiệu “Trong Tinh Thần và Chân Lý” : Mến Chúa

Theo gương Mẹ Maria, cả cuộc sống của Đức Cha Phaolô từ nội tâm, cho đến các sinh hoạt mục vụ và giao tiếp bên ngoài. Tình yêu Thiên Chúa qua cuộc sống tu trì, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, và nhất là sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch tình yêu, sức mạnh, sự thánh thiện được thể hiện trong đời sống đạo đức và các nhân đức, đã làm nên sức mạnh, khôn ngoan, lòng nhiệt thành bền bỉ, uyển chuyển đúng thời, đúng lúc nơi các hoạt động tông đồ trong giai đoạn thống nhất đất nước. Chuyển tiếp từ hệ thống chính trị Việt Nam Cộng Hòa sang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tình yêu Chúa đã chọn ngài làm Giáo Mục Phan Thiết, nhưng rồi cơ duyên đã đưa ngài về làm Giám Mục Nha Trang, miền đất lành chim đậu. Ngài sống đức Tin Yêu, Phó Thác với lòng Tuân Phục trọn hảo đối với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với tác động của Chúa Thánh Thần như Mẹ Maria. Ngài luôn lập lại lời của Mẹ Maria : “Này tôi là tớ Chúa, xin hãy thành sự cho tôi, như lời Chúa truyền”. Học nơi Đức Cha lòng yêu mến Đức Mẹ, kết hợp với Chúa và sống dưới tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần.
2/  “Trong Tinh Thần và Chân Lý” : Yêu Mến GPNT
2.1. Giữ gìn và phát triển Giáo Phận Nha Trang cả trong lẫn ngoài.

- Tình yêu Thiên Chúa đã nối kết ngài với mọi thành phần Dân Chúa của Giáo Phận Nha Trang :

+ Chăm lo giữ gìn và phát triển các  Giáo Xứ : Vượt qua giai đoạn khó khổ thời chuyển tiếp. Bên ngoài : ngài đã cũng cố Giáo Phận bằng việc tu sửa, xây mới và thành lập thêm các Giáo Xứ, Giáo Họ giữa những áp lực thời cuộc. Để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên. Bên trong , ngài đã ra sức đào tạo các Tông Đồ Giáo Dân từ HĐGX với việc tu chỉnh Quy chế HĐGX,đến các sinh hoạt Hội Đoàn, Giáo Lý Giáo Phận, với hương trình từ Đồng Cỏ Non đến Vào Đởi 3, Giới Trẻ  với Đại Hội Giới Trẻ toàn Giáo Phận… bằng các khóa huấn luyện ngắn ngày. Gặp gỡ , trao đổi, học hỏi nhau để hun đúc và thắp sáng  ngọn lửa Đức Tin, Cậy, Mến.

+ Với các Ơn Gọi Linh Mục : ngài đã thiết lập được hệ thống   nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi từ các Giáo Xứ, Giáo Hạt, đến Giáo Phận với các Chủng Sinh ngoại trú thời khó khăn… Chính nhờ những chuyển tiếp uyển chuyển hợp thời mà ơn gọi của GPNT luôn đông và hiệu quả. Sau thời kỳ mở cửa. Ngài chấp nhận hoán đổi diện tích Chủng Viện Sao Biển Thanh Hải, Vĩnh Hải, sang Cơ Sở Trường Lê Thanh Liêm, Phường Phước Long, với diện tích nhỏ hơn, chỉ 1 mầu 2. Nhưng hoạt động hiệu quả hơn. Từ  những  khóa  bổ  túc thần học ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, đến các khóa chính quy mà hôm nay thành quả các Linh Mục xuất thân từ ĐCVSB đã hoạt động mục vụ từ GP Phan Thiết đến một số Giáo Phận, Giáo Xứ  trong Giáo Tỉnh Huế và Giáo Tỉnh Hà Nội thật hiệu quả. Khi các Linh Mục có vấn đề, ngài cho gọi đến trao đổi, chỉ dạy, giúp tu sửa thật hiệu quả, đậm tình Cha – con. Thầy – trò sâu sắc. Nhìn xa, trông rộng, ngài đã gởi các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh đi du học nước ngoài để có thêm nhiều nhân sự, được học thành tài về phục vụ cho Giáo Phận Nha Trang, mà hôm nay các nhân sự ấy đã, đang làm việc tại TGMNT, ĐCVSBNT thật hiệu quả.
+  Phát triển Các Dòng Tu Nam Nữ : Ngoài các Hội Dòng đã đang sinh hoạt tại GPNT, ngài quan tâm đến việc canh tân để các Hội Dòng sinh hoạt hiệu quả hơn. Từ Mến Thánh Giá Tân Bình địa Phương, ngài đã canh tân thành Mến Thánh Giá Nha Trang. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang thành Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Chuyển tiếp Tu Hội Hy Vọng sang Tu Hội Nữ Thánh Tâm. Thêm Dòng mới Carmel Thánh Giuse. Dòng Nữ Lasan, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ… Ngài đã cho mở khóa Thần Học Tu Sĩ để nâng cao kiến thức, trình độ triết và thần học, để các nữ tu của Giáo Phận phục vụ hiệu quả hơn.

+ Dòng Nam : Đức Cha đã, cho giúp Dòng Giuse chuyển tiếp từ dòng địa phương Giáo Phận sang Dòng quốc tế Ngôi Lời SVD, để làm việc hiệu quả hơn. Đã giúp cho Dòng Xitô Thánh Tâm Mỹ Ca về xây dựng mới tại Lập Định, Cam Hòa. Nhờ đó việc đào tạo mang lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống Đan Tu, cả về cơ sở lẫn con người. Thiết lập được Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu tại Phan Rang để cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành…

+ Về Thánh Nhạc : Bộ Lễ Seraphim đã đi vào lòng Giáo Hội Việt Nam và của Tín Hữu Việt Nam trên toàn thế giới. Trong thời kỳ chuyển đổi, ngài đã đưa Lời Chúa vào đời sống Giáo Phận bằng những Bài Ca Ý Lực Sống, nhờ đó với những câu Lời Chúa vắn gọn đã đi sâu vào trong tâm hồn các tín hữu và biến thành hành động liên kết mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận Nha Trang. Bộ Sách Hát Cộng Đồng  của Ban Thánh Nhạc Nha Trang cũng có một chỗ đứng vững chắc trong tất cả các sinh hoạt Phụng Vụ tại các Giáo Xứ của Giáo Hội Việt Nam thân yêu. Học trò của ngài là Cha Phêrô Mai Tính, bút hiệu Mi Trầm, đã, đang và sẽ tiếp tục công trình đào tạo của ngài cho GPNT.

3/  “Trong Tinh Thần và Chân Lý” : để nên môn đệ ĐK.

+ Khiêm Nhường : Từ lời nói đến cung cách sống, ngài luôn để Chúa lớn lên, ý Chúa được đón nhận và thực hiện cách mau mắn. Ngài luôn muốn là một nô bộc thật sự. Ngài kiên nhẫn ngồi chụp hình với gia đình tín hữu khi ban phép Thêm Sức; ngài chia sẻ rằng :  Mình không hiện diện được với họ thường xuyên, thì ít ra, có tấm hình ,để  nhắc nhở sự hiện diện hiệp thông với họ, trong những dịp đáng nhớ của gia đình.

+ Hiền Lành : Trong cung cách mục vụ, hiền lành để mọi người dể đến, dể tiếp xúc. Hiền lành để lắng nghe, tâm sự, giải bày, để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, để  giải quyết thuận lý, hợp tình,  đạt được  điều tốt nhất theo đúng thánh ý Chúa. Không bao giờ làm tổn thương đến danh dự và phẩm cách của con người.

+ Vâng phục : Vâng phục Chúa là sức mạnh của Đức Cha Phaolô. Vâng lời Chúa qua Hội Thánh trong mọi quyết định, để luôn đồng cảm với Hội Thánh. Vâng phục những chỉ dẫn của bác sĩ trong khi điều trị bệnh tật. Vâng phục Đấng Bản Quyền trong mọi sự một cách tuyệt hảo trong lòng mến, đặc biệt từ khi chính thức về nghỉ dưỡng.

+ Nghèo khó : ngài đã thực hiện Đức Khó Nghèo trọn vẹn, trong ăn uống, cũng như trong mục vụ. Vì Giáo Phận nghèo, nên ngài sẵn sàng ký tất cả các đơn xin tu sửa, xây dựng, tìm kinh phí phát triển các Hội Đoàn, cũng như các công tác từ thiện, xin xe honda mục vụ, khuyến học enfant de Mekong, Miserior Đức…nhằm giúp sự thăng tiến  người nghèo. Ngài luôn sẵn sàng chia sẻ một phần nhỏ tiền của như viên đá đầu tiên, góp phần vào công trình xây dựng tại các Giáo Xứ, Hội Dòng và các Nhà Thờ.

4/ Bài học cuối cùng : Tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, như của lễ toàn thiêu trong tình mến. Với đôi bàn tay trắng, nhưng chất chứa một lòng yêu mên Thiên Chúa, Hội Thánh và con người thật thâm sâu , đầy nhân đức, được phản ánh qua lời Di Chúc của Napoleon : 1/ Khi tôi qua đời, xin các danh  y khiêng chiếc hòm của tôi. 2/ Tất cả vòng vàng, châu báu, bạc tiền được rải khắp trên con đường đi đến nghĩa trang, nơi tôi an nghỉ cuối cùng. 3/ Khoét hai bên chiếc hòm và cho thòng đôi tay của tôi ra ngoài…. (Giải nghĩa).

Cuộc đời của Đức Cha Phaolô cũng thế, không một danh y nào có thể cứu ngài khỏi cái chết. Nhưng điều hạnh phúc nhất là ngài được chết trong Chúa. Vòng vàng châu báu, ngài đã sử dụng vào tất cả các chương trình chung của Giáo Phận Nha Trang và trong các công  tác mục vụ suốt cuộc đời mục vụ Linh Mục và Giám Mục. Phúc cho ngài đã sống tinh thần khó nghèo, vì Nước Trời thuộc về ngài. Giờ đây thi hài ngài đang nằm giữa chúng ta đây với đôi bàn tay thanh sạch : không của cải, không quyền lực, không địa vị… Chỉ có trái tim yêu thương Thiên Chúa, Hội Thánh, Giáo Phận và mọi thành phần Dân Chúa Giáo Phận Nha Trang, cũng như tất cả các Giáo Phận mà ngài đã đi qua, bằng  những lời kinh tạ ơn Thiên Chúa, và lời chuyển cầu cho tất cả những ai đã cộng tác với  ngài khi ngài còn ở trần gian.

4/ Kết : Là một con người, chắc chắn ngài cũng là bạn của những anh  chị em tội nhân. Nguyện Chúa là Tình Yêu, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót tha thứ và mở rộng của Nước Trời đón ngài với lời chúc phúc : “Phúc cho con đã sống khó nghèo. Phúc cho con đã than khóc  với những  người  đau khổ, khốn cùng. Phúc con đã sống hiền lành. Phúc cho con đã khát khao đời công chính. Phúc cho con đã biết xót thương. Phúc cho con đã sống một đời trong sạch. Phúc cho con đã luôn kiến tạo hòa bình. Phúc cho con đã trải qua những ngày, tháng, năm chịu bắt bớ vì sự công chính cho đến hơi thở cuối cùng. Con hãy vào hưởng sự vui mừng  và hạnh phúc đời đời của Thiên Chúa Tình yêu, hằng sống, mà con yêu mến và phụng sự đến hơi thở cuối cùng.

“Thương yêu, kính mến Cha hiền/ Một đời phục vụ nối liền yêu thương/ Hôm nay theo Chúa là Đường/ Chúc cha hạnh phúc ngát hương thiên đường/ Khi về Nước Chúa quê hương/ Xin cha cầu Chúa dủ thương mọi người/ Đặc biệt Giáo Phận thắm tươi/ Mừng năm Ngọc Khánh người người sướng vui”.
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô-Maria Nguyễn Xuân Dũng
Từ khóa:

n/a