Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tại sao tôi không được nhận đi tu vì cha mẹ tôi sống rối hôn phối? - JB. Lê Ngọc Dũng.

Tại sao tôi không được nhận đi tu vì cha mẹ tôi sống rối hôn phối? - JB. Lê Ngọc Dũng.

Trước hết, đức tin Công Giáo giúp chúng ta nhận biết  được đi tu là do ơn gọi từ Thiên Chúa. Vì vậy cũng được gọi là ơn Thiên triệu. Ơn này được Đức Giêsu trao phó cho Giáo Hội điều hành, khi Ngài trao cho thánh Phêrô và các Tông Đồ quyền chăn dắt đoàn chiên. Kế đến, dưới khía cạnh pháp lý, nói về quyền lợi và bổn phận, được đi tu hay không thì không thuộc quyền lợi hay nghĩa vụ của mọi tín hữu, mà ai cũng được hưởng. Theo nguyên tắc Giáo luật, không ai có quyền đòi Giáo quyền phải cho mình đi tu và cũng không ai bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ đi tu.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN - JB Lê Ngọc Dũng

Giải đáp một số thắc mắc về Giáo luật hôn nhân: Hôn nhân khác đạo, miễn chuẩn, phép giao ... của linh mục JB. Lê Ngọc Dũng.

Chuyên mục: Giải đáp thắc mắc
Hôn nhân Tự Nhiên và Hôn nhân Bí Tích

Hôn nhân Tự Nhiên và Hôn nhân Bí Tích

Thưa cha, đối với người có đạo Công Giáo thì hôn nhân là một bí tích vì thế có tính bất khả phân ly. Còn với những người lương thì hôn nhân có bị ràng buộc gì không và khi họ đã li dị họ có thể kết hôn với người Công Giáo không ?

Một trường hợp áp dụng điều trị tại căn hôn phối

Điều trị tại căn hôn phối cho trường hợp kết hôn ngoài Công Giáo, do người phối ngẫu không chịu kết hôn theo nghi thức giáo luật.

Chuyên mục: Giải đáp thắc mắc