Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thơ Tin Mừng Số 89

Thơ Tin Mừng Số 89

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 12, 28b - 34), qua các bài thơ:
  THƠ - TIN MỪNG CN XXXI TN-B
Hãy Yêu Thương     Lm. Pet Vĩnh Tiến
Đạo Yêu Thương     Lm. Khuất Dũng sss
Mến Chúa Yêu Người    Thế Kiên Dominic
Luật Chúa     Đỗ Văn
Giới Luật Mến Yêu    Nt Bích Ngọc
Điều Răn Trọng Nhất     Scholastica
Yêu Chúa Yêu Người     Cát Vàng
Mến Chúa Yêu Người     Vincent Khánh Trần
Giới Luật Ngọt Ngào     Giuse Nguyễn Văn Sướng
Bức Họa Tình Yêu     Song Lam
Cho Con Bết Yêu     Hương Sion
Đường Tình Yêu     Hạc Trắng
Đôi Cánh Nhiệm Mầu     Monica Lệ Thi
Luật Thiện Toàn     Hạt Nắng
Giới Luật Tình Yêu     M. Madalena Hoa Ngâu
Luật Thiện Hảo     Bâng Khuâng Chiều Tím
Bài Học Vào Đời     Nắng Sài Gòn
Hương Tình Yêu     AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ  CÔNG GIÁO
Thánh Thể - Tấm Bánh Bẻ Ra  & Tôn Thờ    Lm. Khuất Dũng sss
Quê Hương Hạnh Phúc    Nguyễn Sông Núi
Ngọ Khúc    Đỗ Văn
Đời Này Chóng Qua    Thế Kiên Dominic
Tha Thứ Và Yêu Thương    Scholastica.
Tiết Kiệm Ân Thánh    Cát Vàng
Chỗ Nhất    Bụi Hồng
Dưới Chân Mẹ    Hoa Thiên Lý
Nguyện Ước Với Quê Hương    Hoàng Công Nga
 
 
HÃY YÊU THƯƠNG
(Mc 12, 28b-34)
 
Kinh sư đại diện băn khoăn
Thưa Thầy cho biết giới răn đứng đầu.
Điều nhất được xếp hàng đầu,
Lắng nghe cho kỹ ngõ hầu thực thi.
Chúa là độc nhất, từ bi,
Hết lòng yêu mến, hết tình hiến dâng.
Hai là yếu mến người thân,
Như yêu chính cái bản thân của mình.
Thưa Thầy, Thầy dạy chí tình,
Hai điều quý giá huyền linh bội phần.
Giêsu xuống giọng ân cần,
Nước Trời ông đã bước gần rồi đây.
Khôn ngoan ghi nhớ lời Thầy,
Và mang thực hiện có ngày hưởng công
Chúng con ra sức hiệp thông,
Yêu người, mến Chúa hằng trông lên trời.
 
Lm. Pet Vĩnh Tiến
 
 
ĐẠO YÊU THƯƠNG
(CN 30 TN B Mc 12, 28 – 34)
 
Yêu Thiên Chúa - yêu người muôn thuở
Đặt ngang bằng với Chúa tấm gương
Tình Yêu duy nhất bốn phương
Kết thành Lề Luật mến thương tinh ròng
 
Một thế giới đại đồng Thiên đạo
Dù lương hay giáo thiết tha
Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  một nhà
Sống tình huynh đệ đậm đà con Cha
 
Mọi giai cấp mầu da tất cả
Kẻ an nhàn,  vất vả …lắng lo
Giầu tiền, nghèo đói… co ro
Chẳng còn thù hận so đo,  cằn nhằn
 
Luật Đức Ái điều răn dạy thế !
Giống như nhau thân thể gắn liền
Vươn lên tột đỉnh vô biên
Tình Yêu hiệp nhất triền miên với Người
 
Yêu mến Chúa cao vời tình mến
Yêu tha nhân trọn vẹn tuyệt vời
Hiến thân cho Chúa không rời
Tình Yêu chìa khóa Nước trời mở ra
 Suối bất tận chan hòa kín múc
Mãi  vĩnh hằng hạnh phúc đời đời
Điều Răn trọng nhất sáng ngời
Mến yêu Thiên Chúa yêu người anh em.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
 
Đạo Chúa truyền lan suốt mọi đời:
 
Yêu người, mến Chúa, luật chung đôi.
 
Trong lòng mến Chúa, chưa là đủ,
 
Ngoài miệng yêu người, giả dối thôi.
 
Mến Chúa, xác hồn luôn tận hiến.
 
Yêu người, lòng dạ chẳng xa rời.
 
Tin Mừng, luật Chúa hằng lan toả.
 
Gương phúc thiện nhân mãi sáng ngời.
 
Thế Kiên Dominic
 
 
LUẬT CHÚA
(Mc 12, 28b-34) 
 
Luật lệ xưa nay dạy rõ ràng
Mến Chúa yêu người chẳng hoang mang!
Duy nhất, uy quyền Vua Trời Đất
Chúc tụng, ca khen Đấng Vĩnh Hằng.
Yêu người như chính yêu mình vậy
Quý mến, từ tâm, xử công bằng.
Thứ tha, đùm bọc như thủ túc
Khốn khó, vui buồn, năng viếng thăm.
Toàn thiêu, hy lễ làm sao sánh
Luật Chúa thiên thu tợ trăng rằm.
 
Đỗ Văn


GIỚI LUẬT MẾN YÊU
 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất
Đã trao ban Giới Luật Mến Yêu
Để con tuân giữ sớm chiều
Yêu người mến Chúa một điều mà thôi
 
Kitô hữu đào sâu đức ái
Nghe tiếng Ngài vọng mãi muôn nơi
Ít-ra-en! Hãy nghe Lời....
Mến yêu, luật sống muôn đời Ta ban
 
Theo gương Chúa bình an đích thực
Ngài yêu Cha hết sức tận tình
Xin vâng tự hiến thân mình
Để nên hiến lễ hy sinh cứu đời
 
Chiên rải rác khắp nơi quy tụ
Giữa môn sinh phục vụ chẳng nề
Nhà người tội lỗi không chê
Giêsu hiện diện đề huề anh em
 
Con cảm mến chúc khen tình Chúa
Sống chứng nhân ở giữa thế gian
Trung kiên giữ trọn luật vàng
Yêu người mến Chúa ngập tràn sướng vui.
 
Nt. Bích Ngọc
 

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
(CN 31 TN B – Mc 12, 28b -34)
 
Trong tất cả điều răn Luật Thánh
Trọng điều chi nhất cạnh điều chi?
Yêu người mến Chúa thực thi
Ấy điều trọng nhất không chi sánh bằng.
 
Yêu Chúa hết tâm can lòng dạ
Mến tha nhân trọn cả tình thân
Quí hơn của lễ trong ngần
Toàn thiêu hy hiến tình dâng Chúa Trời.
 
Yêu Chúa chẳng dễ chơi đâu nhé
Bởi con đâu muốn bé nhỏ hoài
Kiêu căng thống trị mệt nhoài
Bỏ mình lạy Chúa kính ngoài thờ trong.
 
Yêu nhân loại khó lòng hơn nữa
“Chín người mười ý” sửa sao vừa
Yêu như Chúa cũng chưa bưa
Hy sinh đến chết chưa vừa lòng dân.
 
Con yếu đuối tâm thân mỏng mảnh
Khấng ban ơn sức mạnh cho con
Xả thân thờ Chúa vẹn toàn
Yêu người mến Chúa vuông tròn Ý Cha.
 
Scholastica
 
 
YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI
(CN XXXI TN-B - Mc 12, 28-34)
 
Mến yêu Thiên Chúa chân thành
Tương quan xây dựng trọn hành trình xa
Khởi đầu lòng biết ơn Cha
Tình yêu trải nghiệm nhận ra Người tình.
 
Không chân dung, chẳng ảnh hình
Mà luôn xác tín Người mình yêu thương
E thờ ngẫu tượng thần lương
Trăm tay nghìn mắt nếu tương quan hời.
 
Con chưa thấy Chúa trên đời
Mà Người cắt tỉa nát bời tim con
Ước giao hẹn núi thề non
Con yêu mến Chúa  sắt son chứng từ.
 
Yêu người dài bức tâm thư
Yêu người khó lắm khó như yêu Trời
Bao nhiêu nước mắt tuôn rơi
Tan trong Máu Thánh uống Lời bình an.
 
Luật Trời tinh gọn rõ ràng
Yêu người yêu Chúa Thiên Đàng ngất ngây
Hết lòng trí lực dựng xây
Diệu vời lễ tế tràn đầy thánh ân.
 
Thánh Thần thúc bách xin vâng
Hiệp thông thánh giá chung phần phúc vinh
Ba Ngôi sức mạnh huyền linh
Hồng ân thánh hiến trọn tình mến yêu.
 
Cát Vàng
 
 
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
 
Một luật sĩ thật lòng muốn biết
Điều răn nào cần thiết trước tiên
Bao năm tôi đã ưu phiền
Luật Thiên Chúa dậy trước tiên phải làm
 
Chúa biết ông không ham danh lợi
Một kinh sư mong đợi điều lành
Chúa liền giải nghiã ngọn ngành
Trước thờ Thiên Chúa sau dành tha nhân
 
Thờ Thiên Chúa hơn thân mình sống
Hết tâm hồn hết cả trí khôn
Thiên Chúa duy nhất trong hồn
Tôn thờ một Chúa nhớ luôn ghi lòng
 
Yêu tha nhân điều trong luật dậy
Phải hết lòng trông cậy lẫn nhau
Thờ Chúa mà chẳng mến nhau
Trở nên vô nghiã làm đau lòng Người
 
Là Thượng Tế muôn đời thánh thiện
Chúa dậy người thể hiện tình yêu
Hơn mọi lễ vật toàn thiêu
Yêu người mến Chúa là điều trọng tâm
 
Nay cuộc sống sai lầm tội lỗi
Bao tâm hồn cằn cỗi yêu thương
Lời Chúa soi sáng con đường
Bình an hạnh phúc ngát hương tình đời
Mến Chúa thì phải yêu người
 
Vincent Khánh Trần


GIỚI LUẬT NGỌT NGÀO
 
Thấy Giêsu đối đáp hay
Ông Kinh-sư đến đưa ngay nan đề:
"Điều răn trọng nhất vẹn bề?"
Giêsu khẳng định chẳng hề phân vân:
"Ích-diên nghe hỡi toàn dân
Điều răn trọng nhất tối cần cho ta
Chúa là Đức Chúa cao xa
Trên Trời duy nhất Ngài là Chúa ngươi
Vậy yêu Chúa hết lòng ngươi
Hết tâm, hết sức vẹn mười sâu xa
Và điều thứ hai ấy là
Yêu người như thể yêu ta trên đời."
Nhiêu khê lề luật ngàn khơi
Nhưng hai điều chốt Đạo Trời thanh tao
Yêu: Là luật pháp ngọt ngào
Yêu người yêu Chúa muôn cao hết lòng
Còn muôn sự khác tùy tòng
Tình yêu trọn đỉnh Chúa mong nơi người
Ai có tình yêu sáng tươi
Ấy người được phúc vẹn mười Chúa ban
Ngày sau hiện hữu thiên đàng
Duy còn Đức Mến thênh thang vĩnh hằng.
                                                                                   
Giuse Nguyễn Văn Sướng
 
 
BỨC HỌA TÌNH YÊU
 (Mc 12, 28b - 34)
 
Một bức họa tình yêu
Dệt nên giữa hai chiều
Hòa chung một tín điều
Yêu người và yêu Chúa
 
Câu chuyện tình muôn thưở
Thiên Chúa và loài người
Không phân biệt chín, mười
Mà chung một tình yêu
 
Nói và nghe thật nhiều
Nhưng khi phải yêu người
Con ra điều tính toán
Khi cần phải yêu Chúa
 
Con lại nhẩm hơn, thua
Yêu Chúa con được chi?
Yêu người con được gì?
Tình yêu chỉ có một
 
Cho đi lại đau xót
Thua đi… càng xót xa
Vì yêu phải thứ tha
Không chỉ có một lần
 
Mà trăm ngàn lần tha thứ!
Chúa ơi!xin gìn giữ
Tình yêu mến trong con
Yêu Chúa tình sắt son
 
Yêu người mãi vuông tròn
Thủy chung tình sau trước
Không chơi vơi lạc bước
Một tình mến mà thôi!
 
1/11/2012
Song Lam
 
 
CHO CON BIẾT YÊU
 
Sống yêu thương, là muối men cho đời
Ngát hương nồng, tình mến dậy khắp nơi
Giữa đời thường, cùng sẻ chia khao khát
Cho thiên đường, nơi trần thế xinh tươi
 
Mến thương nhau, bằng trái tim nhân lành
Phúc ân nào, bằng quí chuộng giới răn
Lối đường nào, bằng ủi an tha thứ
Hy sinh nào, sánh quên mình chân thành
 
Cho con biết yêu, như chính Chúa đã yêu
Biết hy sinh nhiều, nên hy lễ toàn thiêu
Xin cho con hiểu, tình yêu nơi Thánh Giá
Đã yêu thương nhiều, xin dạy con biết yêu

 
Biết yêu thương, đời thắm trong ân tình
Hãy khiêm nhường, nhìn Chúa chịu đóng đinh
Suốt đường đời, Ngài sống cho nhân thế
TrangTin Mừng, chính con đường ân tình
 
2-11- 2012
Hương Sion
 
 
ĐƯỜNG TÌNH YÊU
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Mến Chúa – yêu người,
sống giữa cuộc đời,
như lời thách đố,
cám dỗ mọc mời.
 
Lạc thú trần gian,
phú quý hào quang,
đam mê hưởng thụ,
mờ tối tâm can.
 
Chúa đứng ngoài hiên,
khắc khoải triền miên,
chờ con tỉnh thức,
xóa hết tội khiên.
***
 
Hờn oán tha nhân,
những kẻ vong ân,
bạc tình phản nghĩa,
làm sao kết thân.
 
Ân oán tình đời,
như bão ngoài khơi,
trả vay vay trả,
bao giờ mới nguôi.
 
Tim con chai cứng,
tâm hồn điêu dứng,
yêu cả kẻ thù,
làm sao minh chứng.
***
Biết bao lần Chúa chịu đựng nỗi đau,
con đã chặt đứt chiếc cầu giao ước.
Yêu mến Chúa, con đong cân, mất - được,
sống Lời Ngài, sợ vuột mất lợi danh.
Nhưng tình yêu Chúa vẫn mãi trung thành,
vẫn khắc khoải đồng hành cùng chiên lạc.
Đưa con về tắm suối nguồn trong mát,
Dòng suối ân tình chảy từ đồi thập giá tình yêu.
***
Tính tỵ hiềm con cũng lắm tuyệt chiêu,
gieo mầm chia rẽ tạo ra nhiều oan trái.
Anh em điêu dứng, con lại càng khoan khoái,
con đâu biết rằng tha nhân đang họa lại hình ảnh Cha.
Làm hại tha nhân cách ám muội, gian tà,
là bóp nát tim Cha, nỗi xót xa, xâu xé.
Lạc lối, vô minh giữa tình đời dâu bể,
quỳ trước Thánh Nhan Ngài, ngậm ngùi những dòng lệ ăn năn.
***
Yêu mến Thiên Chúa là Cha rất nhân lành,
trên hết mọi sự, đường trọn lành trung tín.
Yêu tha nhân, đường thập giá Ngài minh định,
chiêm ngắm tình Ngài, đường công chính noi theo.
Mến Chúa – yêu người, là lời đáp trả tình yêu,
là tham dự vào khối tình huyền siêu cứu độ.
Mến Chúa – yêu người, không còn là điều thách đố,
con nguyện dâng hiến đời mình, theo chính lộ tình yêu.
 
03/11/2012
Hạc Trắng
 

ĐÔI CÁNH NHIỆM MẦU
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Thiên Chúa tác tạo muôn loài,
nguồn mạch sự sống trong Ngài trào tuôn.
Tình yêu Ngài mãi trường tồn,
điều hành vũ trụ càn khôn xoay vần.
Tình Ngài rất mực từ nhân,
hằng ban sự sống hồng ân dư đầy.
Tình yêu thập giá đền thay,
con người thoát kiếp đọa đày tối tăm.
Khoan dung, nhân ái, từ tâm,
khiêm nhu đồng hóa tha nhân kết tình.
Trần gian sao lãng bội tình,
chối từ, phản bội, tiến trình diệt vong.
***
Thiên Chúa tuyệt đối vô song,
trao ban giới luật tinh ròng, thanh cao.
Tình yêu hương vị ngọt ngào,
yêu người – yêu Chúa dạt dào như nhau.
Cân bằng đôi cánh nhiệm mầu,
tha nhân – Thiên Chúa nối cầu tương quan.
Tha nhân tình nghĩa nồng nàn,
yêu Chúa hết dạ, ngập tràn trí khôn.
Yêu Chúa hết cả linh hồn,
phụng thờ, tuân phuc, kính tôn Danh Ngài.
***
Đời con gánh nặng nghiêng vai,
coi trọng lề luật phôi phai nghĩa tình.
Răn đe, ném đá, đóng đinh,
không cùng quan điểm với mình triệt tiêu.
Gây ra thảm trạng tiêu điều,
kết án cay nghiệt tạo nhiều nghi nan.
Hồi tâm lòng thấy bất an,
yêu Chúa mà lại hàm oan cho người.
Tim con tan nát Chúa ơi!
chiêm ngắm thập giá thấm Lời Tình Yêu.
Giới luật của Chúa huyền siêu,
Ngài đã minh chứng buổi chiều Can-vê.
Tha nhân – Thiên Chúa, vẹn thề,
chiếc cầu nối nhịp đi về Nhà Cha.
Tình yêu giới luật giao thoa …
 
01/11/2012
Monica Lệ Thi
 
LUẬT THIỆN TOÀN
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Giới luật Tình Yêu Chúa kiện toàn,
nhẹ nhàng, êm ái, ách bình an
Yêu người vẹn nghĩa, tình nồng ấm,
mến Chúa trọn tình, nghĩa chứa chan.
Thiên Chúa trao ban niềm hạnh phúc,
tha nhân chia sẻ lúc gian nan.
Tình yêu giữa trọn chu toàn luật,
dẫn lối ta về hưởng Thánh Nhan.
 
02/11/2012
Hạt Nắng
 
 
GIỚI LUẬT TÌNH YÊU
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Chúa xuống làm người, dạy con Giới Luật Tình Yêu.
cảm tạ Tình Cha, sống trọn tình con thảo hiếu.
Vũ trụ bao la, Cha đã mến yêu tác thành,
bầu trời trong xanh, nắng mưa ban nguồn sức sống,
vạn vật trên đồng, ấm nồng ân phúc huyền siêu.
 
Chúa hiến thân mình, cho con sống nguồn thần linh,
bài học hy sinh, thí mạng vì người bạn hữu.
Trải nghiệm tình yêu, Cha đã quá yêu thế trần,
gọi mời muôn dân, thánh ân ban nguồn sức sống,
yêu thương cộng đồng, như Chúa cứu chuộc tha nhân.
 
Giới Luật Tình Yêu, Chúa đã kiện toàn,
cho con hân hoan, đi vào cuộc sống.
Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn con,
hết linh hồn con, tôn thờ Thiên Chúa.
Noi theo gương Chúa, đón nhận tha nhân,
yêu thương ân cần, tình người vun tưới,
mến Chúa – yêu người, sống giữa đời vui tươi.
 
Mến Chúa – yêu người, Ngài trao Giới Luật Tình Yêu,
dòng đời hoang liêu, đối diện tình đời thách đố.
Sóng dập đẩy xô, mưu chước thế gian phủ mờ,
đồng hành bên con, Thánh Linh tăng nguồn sức sống,
trái tim thắm nồng, mến Chúa – yêu người khôn nguôi.
 
03/11/2012
M. Madalena Hoa Ngâu
 
LUẬT THIỆN HẢO
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Đấng chủ tể muôn loài, trên mọi sự,
đã điều hành vũ trụ rất tinh thông.
Mặt trời ban mai, tỏa chiếu ánh nắng hồng,
mặt trăng, tinh tú cùng xoay vòng chiếu sáng.
Quyền uy vô song, nhưng tình Ngài lai láng,
vạn vật muôn loài cai quản bằng tình thương.
Yêu thế nhân, vất vưởng trong bóng tối dặm trường,
ban Con Một, làm người, mở đường Ơn Cứu Độ.
Cái chết thập giá, tình yêu Ngài biểu lộ,
mở rộng trái tim, dòng máu đỏ tuôn trào.
Yêu hết mình, khi Ngài được giương cao,
vì bạn hữu, còn tình yêu nào hơn thế.
***
Luật Yêu Thương, Ngài kiện toàn luật lệ,
cho con người một phương thế huyền linh.
Yêu Thiên Chúa bằng hết cả lòng mình,
cả trí khôn, cả linh hồn, sức lực.
Yêu tha nhân cả tấm lòng trung thực,
như chính mình, trong nhận thức tình yêu.
Vì Ngài đã hóa thân như người nghèo khổ, tiêu điều,
giúp đỡ người bé mọn, là điều làm cho chính Ngài vậy.
Thiên Chúa vô hình, mắt loài người không thấy,
chính tha nhân, khơi dậy hình ảnh Ngài.
Mến Chúa – yêu người, Ngài minh định công khai,
Sống Luật Yêu Thương, đường thái lai hạnh phúc.
***
Kiếp trần ai, cảnh thất tình, lục dục,
mến Chúa – yêu người, nghe đau nhức tâm can.
Bụi hồng trần, lạc thú với vinh quang,
nhân tình thế thái, sao bẽ bàng, cay đắng.
Là Kitô hữu, đòi buộc con vượt thắng,
ơn gọi làm người, Chúa ban tặng khai tâm.
Hạt giống tình yêu, Chúa gieo được nẩy mầm,
sinh hoa trổ hạt, giữa thăng trầm cuộc sống.
Luật Yêu Thương, trung kiên giữa dòng đời dao động,
vững bước trung thành bằng sức sống thần linh.
Là môn đệ Chúa, phải biết từ bỏ, quên mình,
tình yêu bừng sáng trên hành trình về Thiên Quốc.
Noi gương Chúa, trong công trình cứu chuộc,
mến chúa – yêu người là ngọn đuốc sáng giữa trần gian.
 
02/11/2012 - Bâng Khuâng Chiều Tím
 

BÀI HỌC VÀO ĐỜI
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Chúa đã dạy con bài học vào đời,
noi gương của Người thao thức trái tim yêu.
Thánh ý Cha trao, sống trọn tình thảo hiếu,
lễ dâng ban chiều minh chứng tình khôn nguôi.
 
Chúa đã dạy con bài học vào đời,
yêu thương mọi người, thao thức với tha nhân.
Giao kết tình thân, sớt chia tình nhân ái,
yêu như chính mình, gương Chúa đã hy sinh.
 
Ôi! Giới luật Tình Yêu, Chúa đã kiện toàn,
Ngài trao ban giới luật linh thánh.
Không còn ganh ghét đua tranh,
tình yêu xóa tan hận thù,
xua tan mây mù, bầu trời tươi sáng trong xanh.
Ôi! Tiếng vọng Tình yêu, Chúa đã gọi mời,
thuyền ra khơi đến cùng thế giới.
Đáp lời tung lưới muôn phương,
ủi an những ai đoạn trường,
đức tin kiên cường, tình người xây đắp yêu thương.
 
Chúa chắp cho con đôi cánh tuyệt vời,
tung bay giữa đời vang tiếng hát yêu thương.
Khúc hát trầm hương bay lên tòa Thiên Chúa,
tình yêu chan hòa hạnh phúc trong tình Cha.
 
02/10/2012
Nắng Sài Gòn
 
 
HƯƠNG TÌNH YÊU
CN XXXI TN–B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Tình yêu Chúa cao vời, vô hạn,
đã hiến thân thí mạng vì yêu.
Sống vì yêu, chết vì yêu,
toàn thiêu hy lễ một chiều Can-vê.
 
Một thế giới u mê lầm lạc,
sống hẹp hòi, gian ác, cuồng ngông.
Con người đi đến diệt vong,
chiến tranh, tội ác, bất công lan tràn.
 
Chúa đã đến kiện toàn lề luật,
sống yêu thương hiệp nhất ân tình.
Hết lòng yêu Chúa uy linh
trọn cả sức lực, tâm tình, trí khôn.
 
Với tha nhân xóm thôn lân cận,
cùng sẻ chia thân phận kiếp người.
Dựng xây thế giới đẹp tươi,
cuộc sống hạnh phúc nụ cười thương trao.
 
Hương tình yêu ngọt ngào thơm ngát,
luật yêu thương tươi mát cuộc đời.
Giới răn Chúa thật tuyệt vời,
nhân loại nếm cảm rượu mời nồng say.
 
Nhấp vào hồn thấy ngất ngây…
 
A.P Mặc Trầm Cung
 
 

NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO
********
 
 
THÁNH THỂ -  TẤM BÁNH BẺ RA
 
Tình Yêu tự nguyện bao la
“ Hãy cầm lấy Bánh bẻ ra “ hết tình
“ Đây là Mình Máu” hy sinh
Trao ban trọn vẹn Thầy mình biếu không
Ta dâng hy lễ góp công
Chúa-ta nên một sống trong an hòa
Ba Ngôi hiện hữu nơi ta
Mỗi lần hiệp lễ đậm đà yêu thương
Đền Thờ kết hiệp tỏ tường
Tình yêu cao đẹp như hương thơm nồng
“ Sợi dây tình ái “ tinh ròng
Dọc ngang huynh đệ hiệp thông tuyệt vời
Tình yêu lễ tế cuộc đời
Bẻ tan nghiền tán cho người ta ăn.
 
 
THÁNH THỂ -  TÔN THỜ
 
Giêsu ánh sáng chói ngời
Giêsu phấn khởi vui tươi an bình
Giêsu hy vọng quang vinh
Giêsu sức sống phục sinh huy hoàng
Giêsu lương thực vĩnh hằng
Giêsu che chở áo choàng tài năng
Giêsu thân mật dịu dàng
Giêsu nền tảng vững vàng cao siêu
Giêsu ngọn lửa huyền siêu
Giêsu cội rễ tình yêu tâm hồn
Giêsu nguồn suối mát ngon
Giêsu là Chúa cho con tôn thờ.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 
QUÊ HƯƠNG HẠNH PHÚC

Lễ Các Thánh Nam Nữ
"Tôi đã nhìn thấy đoàn người
đông đảo không thể đếm được...".
(Khải huyền 7:9)
 
Con đường Bát Phúc ta đi
Dẫn đưa lên chốn an vi Thiên Đàng
Các Nam, Nữ Thánh rộn ràng
Từng đoàn đứng trước ngai vàng Con Chiên
Tung hô vang dội triền miên
Kính tôn Thượng Đế vô biên cửu trùng
Quê Hương hạnh phúc lạ lùng
Ước mong nhân thế trùng phùng mai sau
Hôm nay nào hãy cùng nhau
Chuyên chăm sống Đạo, tiến mau về Nhà
Khấng xin Chư Vị hải hà
Chuyển cầu cùng Chúa mặn mà, thiết tha
Tình Ngài bát ngát bao la
Hồng ân chan chứa, bài ca vĩnh hằng!
 
Nguyễn Sông Núi - Nov. 1, 2012
 
 
NGỌ KHÚC
 
Bóng đứng, cây im, cảnh dật dờ
Linh đài Mẹ vẫn đợi con thơ.
Mắt buồn cúi xuống tim thao thức
Dạ thảm dâng lên lòng ngẩn ngơ...
Câu hát Kính Mừng môi mấp máy
Lời kinh chúc tụng tình đơn sơ.
Trời cao mây trắng hương trầm toả
Bát ngát tin yêu... con cậy nhờ.
 
Đỗ Văn
 
ĐỜI NÀY CHÓNG QUA
 
Trên cõi thế, tất cả đều thay đồi.
Dẫu con người hoạt động đến mức nào.
Dẫu họ là nhà trí thức cấp cao
Ngày của họ cũng đổ nhào như dòng thác
 
Là thể chất tất cả đều mục nát.
Phúc trường sinh là cuộc sống đời đời.
Đấng Toàn Năng thông ban cho loài người,
Hồn bất tử dưỡng nuôi bằng ân sủng.
 
Dẫu già trẻ, chức quyền hay danh vọng
Sẽ có ngày nhường chỗ cho tha nhân.
Để ra đi qua cửa ngõ “tử thần”
Đem công phúc dâng lên tòa Thiên Chúa.
 
Như tàu thủy ra khơi vượt biển cả,
Viết tích nào để lại trên lối đi.
Kiếp phù sinh của ta có khác gì,
Đời oanh liệt, “ra đi” là mất hết…
 
Tuổi niên thiếu triển nở cùng sắc đẹp,
Chống nổi sao với sức mạnh thời gian.
Như bông hoa kia sớm nở chiều tàn,
Nơi trần thế có chi là bất dịch.
 
Người công chính, cuộc đời đầy thành tich.
Giờ “lâm chung” là giây phút vượt qua.
Vững tin vào hồng ân Chúa chan hoà,
Mọi đau khổ biến dạng thành ơn phúc...
 
Người tội lỗi sống một đời tiêu cực
Ngày tháng dài chẳng thống hối ăn năn
Giờ lâm chung ngã vào tay “tử thần”
Mãi nuối tiếc vì thời gian đã mất…
 
Người lữ khách trên đường về QuêThật
Lòng nhủ lòng: thời gian sẽ qua mau
Giúp sức ta chịu đựng mọi khổ đau,
Vượt cửa tử, bình an vào Đất Hứa…
 
Thế Kiên Dominic
 
 
THA THỨ VÀ YÊU THƯƠNG
“ Thầy không bảo các con phải tha thứ bảy lần nhưng
 là bảy mươi lần bảy”  ( Mt 18, 22)
 
Trời giá lạnh hay lòng lạnh giá
Để tim nghe buốt giá rã rời
Dở cười dở khóc người ơi
Nuôi chi hờn oán cho đời khổ đau.
 
Tha thứ vẫn là đầu luật giới
Lấy ân đền oán mới là hay
Việc lành có sức chuyển lay
Tim kia chai cứng cũng xoay chuyển mình.
 
Nhường một chút cho tình đẹp mãi
Chẳng hay gì cố cãi hơn thua
Tỵ ganh hờn kém tranh đua
Đời như gió thoảng đẩy lùa biến tan.
 
Người chỉ đẹp khi mang hạnh phúc
Đến trao nhau một chút bình an
Yêu là sống phút ân tràn
Yêu là nét đẹp vững vàng thiên thu.
 
Ganh ghét sẽ làm mù đôi mắt
Sống bên nhau giáp mặt hằng ngày
Nhưng nào có thấy có hay
Ai đau mặc kệ, đường này tôi đi.
 
Đừng lạnh giá làm chi cho khổ
Thứ tha người chẳng lỗ thua đâu
Yêu thương là bước thật sâu
Vào lòng Thiên Chúa thắm mầu Thánh Ân.
 
Scholastica
 
 
TIẾT KIỆM ÂN THÁNH
(Ga 6,1-15)
 
Cầm lấy bánh Giê-su cảm tạ
Ngài hào hoa ban phát tiệc sang
Bánh thơm năm chiếc hân hoan
Hai con cá dưỡng năm ngàn đàn ông.
 
Mẫu bánh nhỏ đượm nồng thánh sủng
Thu mười hai thúng vụn phúc tràn
Thần lương Lời-Bánh ngọc vàng
Dạy con tiết kiệm ân ban tuyệt vời.
 
Thời gian quý trọn đời tế hiến
Sức khỏe trao kính tiến tài năng
Hy sinh điểm sắc trinh băng
Đức tin nền tảng nhân văn thái hòa.
 
Môi trường sạch thiết tha bảo vệ
Thiên nhiên giàu tử tế hưởng dùng
Muôn loài Chúa tặng khoan dung
Mời con khai thác tín trung kiệm cần.
 
Cành cổ thụ gió ngân rừng hát
Hạt nẩy mầm bát ngát tỏa hương
Việc lành mảnh vụn đời thường
Ánh hồng chiếu tỏa giọt sương diệu huyền.
 
Chúa ban phát vẹn nguyên ân huệ
Tiết kiệm truyền hậu duệ lòng thanh
Trời xanh biển núi rợp xanh
Đoàn con ước vọng thắm xanh lộc Trời.
 
Cát Vàng
 
 
CHỖ NHẤT
Mc 10,35-46
“Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối”.
 
Mơ chỗ nhất vinh hoa
Chuyện kết đôi, kết ba
Lách luồn đi bước trước
Thói đời luôn trải ra.
 
Thương! hai chiên mơ xa
Nông nổi gặm cỏ đắng
Buồn! mười chiên ghen tỵ
Hậm hực tràn khoé mắt.
 
Chúa ơi!!
Đối diện trong sự thật
Hội Thánh bị rẽ phân
Nông nỗi mỗi cá nhân
Bầy đàn người lên án.
 
Xin Tình Thương rọi sáng
Lá nâng lá cùng cây
Hút nhựa sống Lời Chúa
Rửa chân nhau mọi ngày.
 
Bụi Hồng
 
 
DƯỚI CHÂN MẸ
 
Lặng ngắm Mẹ, trên đồi cao hiu quạnh
Mắt buồn trong dõi từng bước con đi
Đời con dại hỏi có được mấy khi
Yêu kính Mẹ trong nhiệm mầu chuỗi ngọc
 
Mẹ đứng đó, giữa cõi đời ô trọc
Nhìn trần gian hờn oán với tranh giành
Mà tình con tựa sương khói mong manh
Làm sao cảm từng nỗi đau của Mẹ
 
Xin cho con chút nắng hồng bừng hé
Tan giá băng nối lại khúc cung lòng
Xin cho con thao thức nỗi khát mong
Cơn khát tình yêu luôn gọi mời giục giã
 
Tình Mẹ bao la, mênh mông hơn biển cả
Con dại khờ biết đáp trả sao cân
Xin giúp con dứt khoát những phân vân
Biết dấn thân, dòng đời theo bước Mẹ
 
Và hôm nay trong gió thu nhè nhẹ
Rừng Tánh Linh rạo rực vạn tấc lòng
Dưới chân Mẹ đoàn con dâng ước mong
Xin Mẹ đồng hành suốt hành trình dương thế
 
Lát nữa thôi khi bóng tà nghiêng xế
Con trở về đối diện với gian truân
Tạm xa Mẹ, xin nâng bước đôi chân
Đường thập giá, vững vàng con tiến bước.
 
Hoa Thiên Lý
 
 
NGUYỆN ƯỚC VỚI QUÊ HƯƠNG
 
Lâu lắm rồi con lại về thăm chốn cũ
Những con đường làng giờ đổi mới hơn xưa
Nhiều nhà cửa mọc lên khoe màu sơn mới
Tô điểm cho quê hương thêm đẹp mọi bề
 
Con trở về không gặp lại những người thân
Những cụ già cao tuổi đã ra đi lần lượt
Lớp trẻ cũng vắng bóng, thưa nhiều hơn trước
Rời xa quê hương nối tiếp việc học hành
 
Con đi trên đường làng để gặp được nhiều người
Những người đã một thời cùng con chung sống
Để hỏi thăm nhau những câu chuyện bình thường
Để thỏa những ngày xa quê đầy nhung nhớ
 
Con đến nhà thờ để tìm gặp những người quen
Mọi người hoan hỉ chờ khách xa về thăm hỏi
Tay bắt mặt mừng nói đủ chuyện ngày qua
Những câu chuyện thường tình sao nghe thương quá
 
Lâu lắm rồi con lại được sống giữa tình quê
Để thấm vào hồn chất hương thơm mộc mạc
Để lội ngược dòng tắm mát suối dịu êm
Mà chỉ có ở quê nhà là nơi duy nhất
 
Con rảo bước đi dần về hướng nghĩa trang
Câu khẩu hiệu năm xưa vẫn còn nơi cổng
Nhắc nhớ con người về một kiếp sống phù du
Bạn ơi này hãy nhớ: “Ngày mai tới phiên bạn”
 
Con gặp lại những cái tên quen trên bia mộ
Tất cả im lìm chỉ nghe tiếng gió thông reo
Ô hay con đang đứng giữa ranh trời và đất
Thả lòng mình như đang hòa quyện giữa hư vô.
 
Đứng trước tượng đài con cúi đầu khấn nguyện
Cho quê hương con, cho những người còn tại thế
Cho đấng bậc tiền nhân, những người đã khuất
Một lòng nguyện ước cho quê hương mãi trường tồn.
 
Hoàng Công Nga

Tác giả bài viết: Hoàng Thi Ca
Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn