Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 9, 38-43.45.47-48), qua các bài thơ:
  THƠ - TIN MỪNG CN XXVI TN-B
Sống Quyết Liệt     Lm. Khuất Dũng sss
Tình Hiệp Thông     Lm. Pet Vĩnh Tiến
Đừng Gây Sa Ngã     Nguyễn Sông Núi
Không Chống Đối Là Ủng Hộ    Thế Kiên Dominic
Vẻ Vang Danh Thầy     Đỗ Văn
Yêu Sách Nước Trời     Scholastica
Khoan Dung Tôn Giáo     Cát Vàng
Phe Phái Phân Minh     Giuse Nguyễn Văn Sướng
Hương Tình Yêu     Hạt Nắng
Vì Danh Thầy     M. Madalena Hoa Ngâu
Bài Học Yêu Thương     Bâng Khuâng Chiều Tím
Hương Tình Mến     Nắng Sài Gòn
Thách Đố     AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ  CÔNG GIÁO
Thánh Thể - Bảo Chứng Tương Lai    Lm. Khuất Dũng sss
Thực Thi Lời Thầy    Nguyễn Sông Núi
Gia Đình KiTô Giáo    Thế Kiên Dominic
Nêu Gương    Đỗ Văn
Hiệp Nhất    Scholastica
Bấm Cành    Cát Vàng
Điều Cảm Nhận   Hoàng Công Nga
Cuộc Tình Trăm Năm   Jos. Cao Thành Thái
 
 
SỐNG QUYẾT LIỆT
(Mc 9,38-43.45.47-48)
 
Một thế giới nguy cơ đầy hiểm họa
Càng văn minh văn hóa càng.. hỡi ơi !
Như con dao hai lưỡi ám hại người
Bao phương tiện loang nhanh mức thẩm thấu
Nhiễm độc óc ô nhơ hàng con cháu
Bậc Bề trên nêu gương xấu lan tràn
Mất niềm tin gây chia rẽ hoang mang
Cột cối đá dìm xuống biển tiêu diệt
Vào Nước Chúa tinh trong sẵn sàng chết
Luật ngặt nghèo ai quyết liệt trường tồn
Thật là khôn bỏ tìm điều qúy hơn
Cứu mạng sống dám liều không lo lắng
Đọan tuyệt hết đớn đau nhiều chát đắng
Mắt tay chân gần gũi chẳng lìa xa
Rất thiết thân gắn liền cuộc sống ta
Được thanh thóat tình yêu mang dấu ấn
Ngục u  tối trăm hình hài tra tấn
Muốn vinh quang chấp nhận cảnh sầu rơi
Cần hy sinh tránh thái độ nửa vời
Quyết dứt khóat chọn Người cách tuyệt đối
Chúa bước trước đời con theo khuôn lối
Như lúa mì tan phận thối chết đi
Sẽ trổ sinh trăm hạt lúa tức thì
Sống với Chúa niềm vui dâng phơi phới.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 
TÌNH HIỆP THÔNG
(Mc 9,38-48)
 
Gioan lòng dạ tị ganh
Người kia trừ quỷ, nhân danh của Thầy.
Yêu thương Chúa đã giãi bày
Vừa làm phép lạ, phản Thầy lộ ra.
Ai không chống lại chúng ta,
Đều là ủng hộ cùng ta một đàng.
Tâm tình chén nước cưu mang,
Cũng dành phẩn thưởng thiên đàng ngày sau.
Còn ai làm cớ ngã sa,
Phải quăng xuống biển, loại xa chốn này.
Tay chân nên cớ tù đày,
Mau chặt cho đứt, kẻo vào lử thiêu.
Mắt con làm cớ đảo điên,
Móc quăng, chịu chột, mà lên thiên đàng.
Tránh sa hình khổ hoành hành
Hưởng tôn nhan Chúa, phước lành muôn năm.
Ai ơi hăng hái làm lành,
Thi ân giáng phúc để dành vinh quang.
 
Lm. Pet. Vĩnh Tiến
 
ĐỪNG GÂY SA NGÃ
"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn
đang tin đây sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn
vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn."
(Mác-cô 9:42)
 
Giê-su huấn giáo môn sinh:
"Ai gây sa ngã kẻ tin mọn hèn
Thì thà cối đá buộc chèn
Vào ngay cổ nó, đoạn bèn ném đi
Thả xuôi xuống biển tiếc chi
Nếu tay làm cớ suy vi cho mình
Chặt phăng hầu được yên bình
Chân anh tội lụy chình ình đó thôi
Chém rời đứt hẳn, khúc đôi
Mắt em phạm lỗi buông trôi nặng nề
Móc ra vứt bỏ trọn bề."
Lời Ngài cảnh cáo trăng thề tháng năm
Khuyên ta ghi nhớ, lo chăm
Đừng bao giờ tạo tiếng tăm bùn lầy!
 
Nguyễn Sông Núi - Sep. 27, 2012

KHÔNG CHỐNG ĐỐI LÀ ỦNG HỘ
 
Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.
Các con hãy nhớ điều này
Không ai chống đối ta nay an lành
Đó là ủng hộ chân thành, đáng khen
***
Nhớ câu gần mực thì đen
Gần nơi tội lỗi chớ nên coi thường
Đây lời Chúa dạy rõ ràng
Tay nên dịp tội sẵn sàng chặt đi
Nhớ rằng dịp tội bất kì
Sa vào vùng nó ắt thì buông xuôi
Cụt tay mà giữ trọn đời
Xác hồn trong sạch ắt thời Chúa thương
Khi vào tới nước Thiên Đường
Đôi tay nguyên vẹn đường đường con Cha.
 
Thế Kiên Dominic
 
VẺ VANG DANH THẦY
(Mc 9,38-43.45.47- 48)
 
Có người trừ quỷ lấy danh Thầy
Chúng con ngăn cản- y cứ nhây...
Anh em mặc kệ người ta chứ
Bởi đâu hắn làm được như vầy !
Vừa nhân danh Ta làm phép lạ
Đời nào sau đó nói xấu ngay !
Qủa thật ai không kình chống lại
Tất nhiên kẻ ấy ủng hộ Thầy .
Ai mời anh em một chén nước
Vì anh em thuộc Đấng Ki-tô
Cửa thiên đàng mở ra tiếp rước
Đón mừng rộn rã tiếng hoan hô.
Ai làm cớ cho người vấp phạm
Thì thà gông cổ thả biển sâu
Tay nào làm những điều gian ác
Chặt bỏ nó đi, chớ buồn rầu!
Thà mất một tay vào cõi sống
Còn hơn đủ cả - chốn thâm sâu .
Cũng vậy, đôi chân và cặp mắt
Làm ta sa ngã mất ơn trời
Thì thà què, đui , thà mất mát
Được vào Thiên Quốc sống thảnh thơi
Còn hơn cả tứ chi đầy đủ
Bị giam trong lửa đỏ muôn đời.
Miệng con ca tụng danh Người
Mắt con nhìn thấy rạng ngời Thiên nhan
Tai nghe lời Chúa bảo ban
Chân tay lao động vẻ vang danh Thầy .
 
Đỗ Văn
 
 
YÊU SÁCH NƯỚC TRỜI
(CN 26 TN B –Mc 9, 38-43.45.47-48)
 
Thà chột cụt mà vào nước Chúa
Chớ làm gương xấu úa tuổi thơ
Lời Thầy con chớ lơ mơ
Giúp người đói khổ bơ vơ không nhà.
 
Đừng tưởng của cho là của mất
Chính khi cho là cất vào kho
An tâm hồn chẳng phải lo
Vì nơi mối mọt chẳng mò tới đâu.
 
Ganh tỵ chỉ làm sầu đức ái
Chúa ban ơn rộng rãi muôn dân
Người lành kẻ dữ xa gần
Kẻ nhiều người ít tràn ân Chúa Trời.
 
Lời Chúa dạy hồn ơi nhớ lấy
Ý Cha truyền chỉ bấy nhiêu thôi
Luyện thanh hồn xác không ngơi
Tránh tà tích đức Nước Trời trong tim.
 
Xin Chúa giúp con tìm Thánh Ý
Nhận nhìn ra dấu chỉ đời thường
Vun trồng xây đắp yêu thương
Trọn đời trung tín theo gương của Thầy.
 
Scholastica
 
 
KHOAN DUNG TÔN GIÁO
(CN XXVI TN-B - Mc 9,38-48)
 
Thần Khí đậu trên hai kỳ mục
Ông Giô-suê hối thúc Mô-sê
Xin ngăn ân phúc tuôn về
Tôi mong Thần Khí tràn trề toàn dân.
 
Nhân danh Chúa thông phần trừ quỷ
Gio-an xin chỉ thị cấm ngăn
Giê-su quảng đại vinh thăng
Ai không chống lại là hằng theo Ta.
 
Thần Khí Chúa chan hòa hoàn vũ
Thổi khắp nơi làm chủ muôn lòng
Tự do thánh hiến ước mong
Nguồn chân thiện mỹ trinh trong diệu huyền.
 
Mối hiệp nhất kết liên nhân loại
Trong Thánh Thần đối thoại thông công
Khoan dung tôn giáo đại đồng
Ki-tô ánh sáng men nồng muối tan.
 
Trái tim mở sẵn sàng hợp tác
Đón nhận nhau dẫu khác biệt nhau
Tình Cha ân sủng muôn màu
Màu yêu nổi bật trắng phau rạng ngời.
 
Lương tâm thẳng Chúa mời thánh hiến
Chặt tay chân móc mắt lửa thiêu
Tặng ly nước lã mỹ miều
Tin yêu thông hiệp phong nhiêu Nước Trời.
 
Cát Vàng
 
 
PHE PHÁI PHÂN MINH
 
Gio-an trình với Thầy mình:
"Nhóm người lạ ấy bất minh như vầy
Thế mà rao giảng Danh Thầy
Để con ngăn cản la rầy, bảo thôi"
Chúa rằng: "Kệ họ đứng ngồi
Ai không chống đối, lần hồi theo Ta
Ai làm cớ kẻ ngã sa
Cối đá buộc cổ ném ra biển ngàn
Nếu tay gây cớ tồi tàn
Nếu chân làm cớ ác gian cho đời
Nếu mắt vạy vọ nửa vời
Thà mất thân thể Nước Trời được hơn
Chặt tay khoét mắt chẳng sờn
Nước Trời cùng đích nguồn cơn đời mình"
Ở đời phe phái phân minh
Người dù tốt không phe mình, tẩy chay!
Bá nhân bá tánh mới hay
Miễn sao tâm chính lòng ngay, an bình
Trước điều tội lỗi quyết tình
Dù là thiệt phận hại mình cũng đang
Ngày sau Chúa thưởng Thiên Đàng
Đời đời vinh hiển thênh thang cõi nhàn.
 
Giuse Nguyễn Văn Sướng
 
 
HƯƠNG TÌNH YÊU
CN XXVI TN-B – (Mc 9, 38-43.45. 47-48)
 
Đức mến đèn soi sáng thế trần,
 
yêu thương liên đới với tha nhân.
 
Chia bè chống đối, gây thù oán,
 
liên kết đồng tình, tạo thiết thân.
 
Đố kỵ, ghen tương, mầm thảm họa,
 
hiền hòa, nhẫn nhục, hạt hồng ân.
 
Bài ca bác ái, đường công chính,
 
hiệp nhất muôn lòng chẳng biệt phân.
 
30/09/2012
Hạt Nắng
 
 VÌ DANH THẦY
CN XXVI TN-B – (Mc 9, 38-43.45. 47-48)
 
Một ly nước lã thôi, vì Danh Thầy.
Bàn tay nắm chặt tay, vì Danh Thầy.
Nụ cười trao thương yêu, vì Danh Thầy,
thì Thầy không quên đâu, thì Thầy không quên đâu,
 
Đừng gây cớ cho nhau, phạm Danh Thầy.
Đừng chuốc oán cho nhau, phạm Danh Thầy.
Hận thù gieo thương đau, phạm Danh Thầy,
lòng Thầy bao xót xa, thà rằng nó đừng sinh ra.
 
Bài ca Tình Yêu, Thầy đã xướng lên,
khổ nhục, truân chuyên, lệ máu tuôn trào.
Đồi cao, khao khát yêu thương,
can trường, mở đường cứu rỗi.
Tình yêu nồng say, dù nát tan thây,
thập hình đắng cay, bừng cháy tim hồng.
Đợi trông, ly nước con trao,
nên rượu đào, hiến lễ tình yêu.
 
Tình nhân ái, bao dung, Thầy soi đường.
Làm nhân chứng yêu thương, lòng kiên cường.
Mặn nồng trao tin yêu, tình đong đầy,
lòng Thầy bao sướng vui, tình Thầy tuôn tràn muôn ân.
 
01/10/2012
M. Madalena Hoa Ngâu
 
 
BÀI HỌC YÊU THƯƠNG
CN XXVI TN-B – (Mc 9, 38-43.45. 47-48)
 
Lòng yêu mến, ngọn lửa hồng chiếu sáng,
giữa cuộc đời, giữa nghịch cảnh, nhiễu nhương.
Sống Tin Mừng, bài học dạy yêu thương,
Chúa nêu gương, sáng soi đường chân lý.
Không hiềm thù, không ghen tương, đố kỵ,
để cuộc đời thoát khổ lụy, thương đau.
Trái tim yêu, lòng thương xót nhiệm mầu,
an ủi kẻ ôm tủi sầu, lầm lỗi.
Đường thập giá, chịu nhục hình gánh tội,
vẫn lặng thầm làm lễ vật hy sinh.
Chịu treo cao, mở rộng trái tim mình,
ôm ấp nhân loại, Chiên hy sinh cứu độ.
***
Kiếp nhân sinh, biết bao cơn cám dỗ,
phú, lợi, danh luôn thách đố tâm hồn.
Lòng hẹp hòi, chỉ thích được suy tôn,
tính ích kỷ, sống vô hồn, vô cảm.
Thiếu cảm thông, gieo nghi ngờ, lãnh đạm,
thiếu bao dung, gieo sầu thảm cho người.
Tính tỵ hiềm, gieo oan trái, lệ rơi,
tẩy chay, loại bỏ, ai buông lời nghịch ý.
Lòng thù hận, gieo cho đời bi lụy,
óc độc tôn, con đã bị lạc đường.
Bước theo Ngài phải quảng đại yêu thương,
“cái tôi” hạn hẹp, nỗi sầu vương, mất hướng.
***
Đường Chân Lý, Chúa dạy con hướng thượng,
sống chan hòa, gieo gương sáng niềm tin.
Hòa đồng, liên đới, mở rộng cửa con tim,
muôn lòng liên kết, thắm đượm tình nhân ái.
Thay đổi não trạng, thói độc tôn bè phái,
cắt tỉa mình, những trở ngại, u mê.
Tình đệ huynh cùng dìu dắt nhau về,
cộng đoàn hiệp nhất, tình thế nhân sưởi ấm.
Đồi Can-Vê, Tình Yêu Ngài sâu đậm,
Bài Học Yêu Thương, Chúa gởi gắm cho đời.
Ơn gọi làm người, xây dựng thế giới đẹp tươi.
đời nhân chứng sống rạng ngời đức ái.
 
01/10/2012
Bâng Khuâng Chiều Tím
 
HƯƠNG TÌNH MẾN
CN XXVI TN-B – (Mc 9, 38-43.45.47-48)

Dù cho con có nói được tiếng các thiên thần,
Dù cho con có nói được các tiếng phàm nhân.
Hiểu biết huyền bí cao siêu, ơn nói tiên tri bao điều,
Mà lòng không tràn đức mến, thì có ích gì cho con đâu.
 
Dù cho con có dâng tặng hết cả gia tài,
Dù cho con hiến thân chịu gánh hết họa tai.
Quyền phép chuyển núi, dời non, mà sống ghen tương, hẹp hòi,
hiềm thù, chia bè, kết phái,
thì cuộc đời, như nụ hồng thiếu ánh nắng ban mai.
 
Chúa ơi! Chúa ơi! Con đã hiểu,
tình yêu là tất cả,
tình yêu là liên đới,
bốn phương một nhà, vui sống chan hòa.
Trái tim hiến dâng, trong nhẫn nhục,
dìu nhau về suối nguồn,
cùng ca bài đức mến,
tin yêu, hy vọng, vui hát hân hoan.
 
Đường con đi, hoa thắm nở muôn sắc khoe mầu,
Cùng tha nhân vui kết đoàn, đức ái thẳm sâu.
Lửa mến bừng cháy tình thương, nhân đức nêu gương can trường,
dẫu đời mây mù giăng lối,
không sờn lòng, trao nụ hồng, trao ánh mắt yêu đương.
 
30/09/2012 - Nắng Sài Gòn
 
 
THÁCH ĐỐ
CN XXVI TN-B - (Mc 9,38-43.45.47-48)
 
Đường theo Chúa trăm ngàn thử thách,
đòi hỏi con chịu cắt tỉa mình.
Can đảm phẫu thuật tâm linh,
thay đổi lối nghĩ tầm nhìn vươn xa.
 
Bỏ tật xấu xót xa quyến luyến,
bỏ thói quen xao xuyến tâm hồn.
Từ bỏ ngẫu tượng suy tôn,
sùng bái vật chất bồn chồn vấn vương.
 
Bao cám dỗ dẫn đường tội lỗi,
đưa con vào bóng tối u mê.
Nọc độc ngăn chặn đường về,
yếu hèn nhu nhược thuốc mê ngấm dần.
 
Vượt nỗi đau những lần giải phẫu,
tim tái tê rướm máu tiếc thương.
Chân đau nhiễm độc lạc đường,
tay hư, mắt hỏng sầu vương ngút ngàn.
 
Đời tự do nhẹ nhàng thanh thoát,
Chúa gọi con dứt khoát chọn Ngài.
Đoạn tuyệt tội lỗi hôm nay,
đón nguồn hạnh phúc lâu dài thiên thu.
 
Khôn ngoan cắt bỏ khối u,
tiếc thương vương vấn mây mù đời ai.
Chúa ơi! Con quyết chọn Ngài…
 
A.P Mặc Trầm Cung
 
 

NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO
********
 
THÁNH THỂ -
BẢO CHỨNG TƯƠNG LAI
 
Giêsu Thánh Thể ngọt ngào
Thần linh Chí Thánh  ngự  vào trong con
Tình thương lời hứa sắt son
Uống Ăn Máu Thánh chẳng còn héo hon
Trường sinh bất tử mỏi mòn
Tâm hồn vui thoả vẹn tròn thảnh thơi
Tương lai rực sáng tuyệt vời
Niềm vui hy vọng cuộc đời hiến thân
Tiệc Trời hoan lạc tràn lan
Lữ hành bổ dưỡng của ăn thiên đàng
Tin yêu Thánh Thể cao sang
Vinh quang bảo chứng vĩnh hằng vô biên.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 
THỰC THI LỜI THẦY
"Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt thù hận, nhớ mình
sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn."
(Huấn ca 28:6)
Tưởng Niệm 10 Năm Tạ Thế (16-9-2002)
Của Cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận.
 
Mười ba năm chịu ngục tù
Tuyệt nhiên tha thứ không thù hận chi
Chuyện qua, giờ hãy quên đi
Tâm hồn Mục Tử thực thi lời Thầy
Đặt niềm hy vọng tràn đầy
Giê-su giải thoát lưu đày nhân gian
Tình thương ta hãy cưu mang
Tâm hồn thanh thản bình an vô vàn
Đệ huynh tứ hải nồng nàn
Cảm thông xây dựng nẻo đàng ngày mai
Ghét người, bạn ở với ai?
Đồng hương cất bước thiên thai Quê Trời.
 
Nguyễn Sông Núi - Sep. 28, 2012
 
 GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO
 
Giáo lý làm nền tảng,
Cậy  trông Chúa Chí Nhân.
Siêng năng niềm  sống đạo
Hạnh phúc bởi hồng ân.
 
Ngôi giáo đường nho nhỏ
An vui đôi bạn tình.
Bàn thờ - lòng tận hiến,
Của lễ - những lời kinh.
 
Chung sống  trong tình mến,
Yêu thương vững một lòng,
Hạnh thông hay bất trắc,
Cũng một dạ xin vâng.
 
Tôn trọng trong âu yếm
Mọi sinh hoạt lứa đôi.
Đồng tâm và nhất trí
Tình mến chẳng hề vơi...
 
Phúc đức làm cha mẹ
Dưỡng nuôi con cái mình
Trưởng thành theo Ý Chúa.
Trong sứ vụ truyền sinh.
 
Gương Thánh Gia soi tỏ
Cùng lao động đắp xây
Ngôi gia đình vững chắc
Cho cuộc sống đời này.
 
Tế bào nhỏ cộng đồng
 Đời đạo sống thong dong
Tình nghĩa luôn coi trọng
Luôn thăng tiến hiệp thông.
            
Thế Kiên Dominic
 
NÊU GƯƠNG
 
Giới cao niên xứ đạo tôi
Các cụ, các bác da mồi tóc sương.
Sáng chiều thơ thẩn giáo đường
Đọc kinh cầu nguyện làm gương cho đời.
Tay lần tràng hạt Mân Côi
Lòng hướng về Chúa , thảnh thơi tâm hồn.
Ở nhà trông cháu, giúp con
Vườn rau luống cải... vẫn còn chăm lo .
Hội hè, đình đám, hát hò
Việc đời việc đạo nhỏ to góp phần.
Khuyên nhủ con cháu chuyên cần
Siêng năng học tập lập thân sau này.
Giaó lý, kinh bổn hàng ngày
Kính Chúa, yêu Mẹ thẳng ngay, thật thà.
Đối nhân - nhường nhịn, vị tha
Thương yêu, giúp đỡ, chan hoà yên vui.
Giới cao niên xứ đạo tôi
Cây cao bóng cả, một đời kính tin.
Cháu con tâm nguyện cầu xin
Chúa ban các cụ trái tim nhân lành.
Nêu gương cho mái đầu xanh …
 
Đỗ Văn
 
 
 
 
 
 
HIỆP NHẤT
“Lạy Cha xin cho họ nên một như chúng ta.”
 (Ga 17,11b)
 
Thầy tha thiết van xin Chúa Cả
Khấng ban cho tất cả nhân gian
Hợp đoàn trong Đấng bình an
Anh em tứ hải chung làm ơn thiêng.
 
Xin Thiên Chúa kết liên nhân loại
Khắp muôn dân một cõi biên cương
Kết đoàn hiệp nhất yêu thương
Một lòng một ý sống đường lối Cha.
 
Chia rẻ khiến quỉ ma được nước
Tấn công người để tước linh hồn
Kết đoàn mới thật là khôn
Làm nên sức mạnh trường tồn trong Cha.
 
Giê-su nguyện cho ta hiệp nhất
Sống trong cùng một trật đoàn chiên
Giê-su là Đấng nhân hiền
Yêu thương chăm sóc mọi miền dẫn đưa.
 
Nhân loại hỡi sao chưa hiểu thấu
Đến bao giờ hết cấu xé nhau
Bao giờ mới hết nỗi đau
Chia năm xẻ bảy lệ sầu ứa mi?
 
Xin một chút nhu mì khiêm hạ
Biết làm hòa biết tạ lỗi nhau
Để hàn gắn những thương đau
Xây tình hiệp nhất đẹp màu yêu thương.
 
Scholastica
 
 
BẤM  CÀNH
(Ga 15, 1- 17)
 
Nhánh mơn mởn điểm vài bông trái
Chủ cưa ngang bảo hại toàn cây
Tội mà cứ tưởng thơ ngây
Tinh tường phát hiện dứt dây bấm cành.
 
Cần dụng cụ bén lành cắt tỉa
Thân xuề xòa đâm chĩa tỏa lan
Lưỡi cưa sắc, cắt an toàn
Cương kiên dứt khoát dịu dàng bảo an.
 
Cây người thế đa đoan uyển chuyển
Lương tâm mời tinh luyện khôn ngoan
Luật đời tùy khúc nhặt khoan
Luật Trời vĩnh cửu rõ ràng biện phân.
 
Cành ghen ghét minh quân xử hủy
Cành yêu thương tôn quý tác sinh
Tỉa hoa lá, quả tốt xinh
Nhựa thơm tứa máu ân tình lên ngôi.
 
Thầy Chí Thánh trên đồi thánh giá
Để Chúa Cha tỉa lá hoa cành
Nên nguồn sống, trĩu ơn lành
Tác sinh hoàn vũ luyện thanh nhân trần.
 
Giúp con bấm tâm thân tội lỗi
Lưỡi gươm thâu thống hối nguyện cầu
Sáp vào Thân Chúa nhiệm mầu
Trĩu hoa mọng quả vang câu khải hoàn.
 
Cát Vàng
 
 ĐIỀU CẢM NHẬN
 
Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ
Ôi! Có hành động nào đẹp hơn sự sẻ chia
Là tình yêu thương được gửi đến với anh em
Là dấu chỉ  tình yêu của bến bờ hạnh phúc
 
Trong ánh mắt hiền từ của những con vật
Cũng đã nói lên sự sẻ chia đồng loại
Vốn là loài vật mang bản năng thú tính
Nhưng loài hổ dữ vẫn không ăn thịt con
 
Là con người phải học từ Sự Thật
Những bài học bác ái yêu thương
Những sự sẻ chia trong tình mẫu tử
Hạnh phúc hiền lành như đôi chim non ríu rít
 
Vạn vật chan hòa nắng mới ban mai
Ban phát cho thiên nhiên nguồn năng lượng
Đất trời chuyển đổi theo định luật bất biến
Được Quan phòng trong bàn tay Đấng tuyệt đối
 
Con người với thân phận yếu hèn, hối nhân
Cầu xin ơn tha thứ vì những lỗi lầm vấp phạm
Chỉ khi trở thành kẻ kiêu căng tự mãn
Sẽ biến thành thùng thuốc nổ nếu bị châm ngòi
 
Cảm tạ hồng ân vì những điều con đón nhận
Như mưa sa tưới mát vạn vật mỗi sớm mai
Ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu dõi
Đến tận cùng mọi góc khuất của tâm hồn
 
Xin cho con luôn đổi mới mọi ngày
Để cảm nhận được tình yêu từ Thiên Chúa
Để con được lớn lên trong nguồn ân sủng
Và luôn biết rằng mình chỉ là thụ tạo yếu hèn.
 
Hoàng Công Nga
 
CUỘC TÌNH TRĂM NĂM
 
Thầy ơi,
Con không thể không nói ra những điều con luôn khắc khoải.
Để đêm nay con xin được tâm sự với Thầy,
Thầy Giê-Su chí ái của lòng con,
Về cuộc tình trăm năm giữa chúng con với Thầy và Cha của Thầy,
Cũng là Cha của chúng con như Thầy đã từng tuyên bố.
 
Mà sao vậy Thầy ơi,
Đã hơn hai ngàn năm rồi cơ đấy,
Từ ngày Thầy khải hoàn Phục Sinh cho đến nay,
Thầy chẳng hề lên tiếng để biện minh cho chính mình.
Ngoài kia có những người vẫn bảo Thầy là kẻ tội đồ khùng điên.
Con biết nhưng con chẳng thể giải thích được vì sao!
Cuộc đời dương gian này tưởng chừng như vô nghĩa lý.
Thầy đã bảo chúng con, Chỉ có một Đức Tin,
Chỉ có một Đức Tin mà thôi,
Mới có thể đem lại cho chúng con Nguồn Ơn Cứu Rỗi.
Thầy ơi, Thầy thấy đó!
Biết bao người đang xưng mình là Ki-Tô Hữu,
Mà sao con thấy người ta khổ sở biết bao nhiêu.
Chẳng lẽ người ta chẳng hạnh phúc thật sao trên dương gian này
 khi người ta đã có Thầy, có Cha, có Thánh Linh.
Người ta bảo người ta tin thế và đang dạy bảo nhau như thế.
Nhưng sao cõi lòng người ta cứ tan nát
Khi mà Thầy đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân gian.
Con biết rằng,
Chỉ nói : con tin, là chưa đủ,
mà còn phải biết đón nhận nữa, phải không Thầy?
Những trường Phật pháp đã được mở ra
hòng dẫn dắt con người bước đến cái chân cái thiện cái mỹ.
Mà sao bao thế hệ vẫn chưa cảm nhận được sự thư thái,
 sự an vui, sự thỏa mãn, sự no đầy dư dật, sự ấm êm chăn gối….
Khi mà Tình Yêu Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây,
trên cõi đất tưởng chừng như rất đỗi tang thương
vì thù hận giết choc và chiến tranh nghèo đói này?
 
Vậy thì chẳng qua là cuộc tình đơn phương, Thầy nhỉ!
Ai yêu ai, và ai chẳng yêu ai!
Ai đã yêu ai rồi, còn ai thì vẫn chưa biết yêu ai!
Chúng con chưa biết yêu Thầy, yêu Cha, yêu Thánh Linh thế nào…..
Phải vậy không Thầy?
Con chạnh nghĩ, sao mình chẳng cứ thế mà chạy đến với Cha,
Ôm Cha vào lòng,
Thì làm gì đời chúng con còn nên hoang lạnh,
Nên đói khát, nên bơ vơ và mồ côi
 vất vưởng giữa những xó xỉnh của địa cầu này.
Phải có ai đó chứ Thầy ơi!
Con xin xung phong,
Con xin nhận lãnh
Để được yêu Thầy,
Yêu Cha và sống mãi với Thánh Linh.
Chẳng mất gì mà lại được tất cả.
Xin đưa con vào giấc ngủ miên trường, Thầy nhé!
Amen.

Jos. Cao Thành Thái

Tác giả bài viết: Hoàng Thi Ca
Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn