Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 8, 27 - 35), qua các bài thơ:
  THƠ - TIN MỪNG CN XXIV TN-B
Đường Đức Kitô Đã Đi     Lm. Pet Vĩnh Tiến
Yêu Đến Cùng     Lm. Khuất Dũng sss
Chết Và Sống Lại     Nt Bích Ngọc
Thầy Là Ai?     Scholastica
Phê-Rô Tuyên Tín     Cát Vàng
Thầy Là Ai?     Mic. Cao Danh Viện
Các Con Bảo Thầy Là Ai?     Giuse Nguyễn Văn Sướng
Thập Giá Cuộc Đời     Song Lam
Con Hiểu Ngài Là Ai?     Hương Sion
Theo Thầy     Đỗ Văn
Hành Động Đức Tin     Vincent Khánh Trần
Đường Tình     Hạt Nắng
Thầy Là Ai?     M. Madalena Hoa Ngâu
Chúa Ơi! Biết Trả Lời Sao?     Bâng Khuâng Chiều Tím
Ngài Là Ai?     Nắng Sài Gòn
Con Đường Chúa Đã Đi Qua     AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ  CÔNG GIÁO
Thánh Thể - Sự Hiệp Nhất    Lm. Khuất Dũng sss
Suy Tôn Thánh Giá & Đức Mẹ Sầu Bi    Nguyễn Sông Núi
Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria    Lm. Pet Vĩnh Tiến
KiTô Giáo    Thế Kiên Dominic
Huệ Thơm Thiên Quốc    Đỗ Văn
Ep-Pha-Tha    Mic. Cao Danh Viện
Chúa Đã Mở Ra ...    Vũ Thủy
Chuỗi Hạt Mân Côi    Rafael-Faustina H
Xin Ơn    Scholastica
Tập Làm Bác Sĩ Tâm Linh    Cát Vàng
Cây Thập Tự   Hoàng Công Nga
Ách Cha Êm Ái   Jos. Cao Thành Thái
 
ĐƯỜNG ĐỨC KITÔ ĐÃ ĐI
(Mc 8, 27-35)
 
Thầy trò hướng tới Cêsa
Dọc đường Chúa hỏi: Người ta nói gì ?
Kẻ rằng: Tẩy Giả tái sinh,
Người kia lại bảo Êli hiện hình.
Đa phần khẳng định Tiên Tri,
Từ trời sai đến thực thi lệnh truyền.
Thầy là ai ? Anh em hãy nói lên,
Phêrô đại diên xưng tên rõ ràng
Kitô, Đấng Thánh, Trời ban,
Làm người cứu thế, trần gian đợi chờ.
Ngài liền nghiêm cấm nặng lời,
Đừng cho ai biết: rằng Người là ai ?
Chúa còn tuyên bố công khai,
Con Người phải chết, ba ngày phục sinh.
Phêrô can gián tức thì,
Thầy đừng nói gở kẻo sinh nghi ngờ.
Chúa liền quở trách nhiều lời:
Satan mau séo lại sau lưng thầy.
Anh toàn tư tưởng loài người,
Chẳng như ý muốn Chúa Trời cao sang.
Những ai muốn Nước Thiên Đàng,
Theo tôi thập giá vững vàng vác đi.
Còn ai muốn cứu mạng mình,
Hãy từ bỏ nó, thực thi Tin Mừng.
 
Lm. Pet. Vĩnh Tiến

YÊU ĐẾN CÙNG
(Mc 8, 27 – 35)
 
Sống vĩnh cửu muôn đời lệ thuộc
Tin Đức Kitô cứu chuộc trần gian
Đi đôi lời nói việc lành
Tuyên xưng trọn vẹn chân thành thiết tha
 
Suy tôn Chúa tụng ca muôn điệu
Đấng Thiên Sai kỳ diệu huyền siêu
Trở nên hiến lễ toàn thiêu
Chẳng sao thấu hiểu Tình Yêu cứu đời
 
Hạ mình xuống làm người dương thế
Đấng Cứu Tinh Nhập Thể  Ngôi Hai
Hiến dâng tự hủy miệt mài
Đớn đau dai dẳng kéo dài triền miên
 
Thật huyền nhiệm vô biên giấu ẩn
Ôi ! Tình Yêu bất tận thánh ân
Tinh tuyền tuyệt đối vô ngần
Yêu thương đón nhận tâm thân não nề
 
Đồi tử nạn Cavê còn đó !
Ánh vinh quang chiếu tỏ sáng ngời
Máu Chiên cứu Độ cao vời
Thiên đường phúc hạnh cho người thực thi
 
Vị tử đạo kiên trì chiến đấu
Yêu đến cùng đổ máu hi sinh
Theo Thầy từ bỏ chính mình
Hằng ngày mang ách khổ hình mà đi.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 
CHẾT VÀ SỐNG LẠI
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều…,
…bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”.
(Mc 8,31)
 
Lời chân lý soi đường thập giá
Cho môn sinh tỏa sáng đức tin:
Con Người phải chịu khổ hình,
Ba ngày sau sẽ phục sinh khải hoàn
 
Đường lối Chúa gian nan trần thế
Luyện lòng thanh diệu kế trường sinh
Ý Cha mầu nhiệm huyền linh
Sai Con Chúa đến trọn tình hiến dâng
 
Giêsu chết treo thân thánh giá
Qui tụ về tất cả chúng ta
Lời Ngài: ai muốn theo Ta
Bỏ mình vâng phục ý Cha mọi đàng
 
Vác thánh giá chính là hiệp nhất
Với Giêsu sống thật cùng nhau
Yêu thương chia sớt khổ sầu
Cho người bất hạnh nhịp cầu cảm thông
 
Tình yêu đẹp trổ bông thập giá
Cánh hồng tươi điểm lá chen gai
Tin yêu con bước theo Ngài
Bỏ mình, thánh giá kề vai mỗi ngày
 
Con nguyện ước từ đây sẽ sống
Suốt cuộc đời nên giống Giêsu
Ý Cha ngời sáng tâm tư
Lễ con dâng Chúa thắm như máu hồng.
 
Nt. Bích Ngọc
 
  
THẦY LÀ AI?
(CN 24 TN B – Mc 8, 27-35)
 
Người ta nói Thầy là ai vậy?
Các môn sinh đứng đấy liền thưa:
Elia ngôn sứ thưở xưa
Gioan Tẩy Giả đã đưa chém đầu
 
Phê-rô khẳng khái mau rành rõ
Được Chúa Cha lộ tỏ liền hô
Chính Thầy là Đức Ki-tô
Con Cha hằng sống “Vầng Ô” vũ hoàn.
 
Thầy cũng hỏi y chang như vậy
Bảo Thầy là ai vậy? với con
Thầy là vua của lòng con
Chính Thầy là Đấng vẹn toàn tín trung.
 
Con đáp trả cùng chung sứ mệnh
Tựa môn đồ giữ lệnh truyền rao
Con tuyên xưng Đấng Anh Hào
Ki-tô Đức Chúa Đấng trao thân mình.
 
Người báo trước khổ hình sắp tới
Sẽ bị  đời giết với phục sinh
Sau ba ngày sẽ quang vinh
Khải hoàn chiến thắng uy linh rạng ngời.
 
 Ai muốn tiến trong đời theo Chúa
Chết đi như hạt lúa được gieo
Để nên giống Đấng Thánh Nghèo
Vì yêu đã tự nguyện treo thập hình.
 
Scholastica
  
PHÊRÔ TUYÊN TÍN
CN XXIV TN-B -  (Mc 8, 27-35)
 
Người ta nói: Thầy là ai vậy?
Chính là Gio-an Tẩy giả đây
Ê-li-a, rực lửa mây
Hay ngôn sứ Chúa tràn đầy vinh quang.
 
Thầy là ai? Rõ ràng tuyên tín
Phê-rô liền khẳng định tỉnh khô
Thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô!”
Tông Đồ thấu hiểu bên mồ Phục Sinh.
 
Lựa chọn Chúa tự tình tự nguyện
Một đức tin thăng tiến nhiệm mầu
“Còn anh em”, hỏi thẳm sâu
Tự do trực diện cúi đầu kính tôn.
 
Chuỗi tuyên tín học ôn lặp lại
Ngày hiểu hơn mạc khải hồng ân
Biết căn tính Đấng cứu trần
Thăng trầm theo Chúa sáng dần đức tin.
 
Phê-rô né hy sinh đau khổ
Chúa chỉ đường cứu độ vượt qua
Vác cây thánh giá xót xa
Đồng hình đồng dạng đồng ca khải hoàn.
 
Con tuyên giữa diễn đàn trần thế
Đấng Ki-tô tế lễ huyền siêu
Tin Thầy dám sống dám liều
Dám yêu dám chết thiên triều nở hoa.
 
Cát Vàng
  
THẦY LÀ AI
 
“Người ta bảo, Thầy là ai?”
Tin Ngài, tôi trả lời Ngài làm sao?
Dẫu rằng phải nặng gian lao
Phải qua đau khổ mới vào vinh quang
 
Ngài là Quân tử Chính nhân
Tôi trung Đức Chúa chuộc thân tội đồ
Được Xức Dầu, Đấng Kitô
Thiên sai giải phóng vong nô phận người
 
Theo Ngài chân bước về trời
Phải từ bỏ chính con người hư hoang
Hành trình thập giá chu toàn
Và nên công chính thiện toàn ban sơ
 
Bỏ con người cũ bây giờ
Nên hình ảnh Chúa ngày thơ địa đàng
Nhờ Thập Giá tôi kiện toàn
Đồng hình đồng dạng, nồng nàn thiên thu
 
Niềm tin kiên vững bền lâu
Vì tin chấp nhận khổ đau trong Ngài
Đi qua cuộc sống trần ai
Tôi về chung cuộc với Ngài trường sinh
 
Đường Giêsu thắm duyên tình
Yêu thương thắm thiết Thập Hình nở hoa
Bỏ đường tội lỗi gian tà
Hân hoan tấu khúc hành ca vào đời
 
Mic. Cao Danh Viện
 
  
CÁC CON BẢO THẦY LÀ AI?
 
Hành trình xuôi ngược gian nan
Bất ngờ Chúa hỏi lan man đường dài:
“Người ta bảo Thầy là ai?”
Các ông hồi đáp: “Nghe vài tin xa
Gio-an Tẩy Giả ngọc ngà!
Ê-li-a đến thật thà dạy dân!
Một tiên tri lớn thế trần!”
Chúa quay hỏi rất ân cần “Mười Hai”
“Các con bảo Thầy là ai?”
Phê-rô tuyên tín công khai cùng Thầy:
“Thầy: Đấng Ki-tô cao dầy”
Nhưng Người nghiêm cấm chuyện nầy lộ ra
Người cho các ông biết là:
“Con Người phải chịu hải hà đau thương
Bị các Kỳ-mục khinh thường
Bị giết nhưng sẽ phi thường phục sinh”
Người không úp mở chuyện mình
Phê-rô vội kéo thân tình Chúa riêng
Trách yêu chuyện Chúa chẳng kiêng
Nhưng Người quay lại quở liền Phê-rô:
“Sa-tan, xéo gấp, hồ đồ
Tư duy anh thật ngây ngô loài người
Chẳng bởi từ Chúa của ngươi”
Rồi Người cho gọi mọi người đến nghe:
“Theo Ta, Thập Giá nặng đè
Theo Ta, phải tập răn đe bỏ mình
Vì phàm ai muốn cứu mình
Người này sẽ mất thật tình mạng thôi
Còn ai liều bỏ mạng tồi
Vì Ta, vì chính tinh khôi Tin Mừng
Mạng mình rực rỡ sáng trưng
Ngày sau vinh hiển tưng bừng trường sinh.”
Một đời bần, phú, nhục, vinh
Tử thần đeo bám mò rình khắp nơi
Bo bo ích kỷ một đời
Coi chừng đến buổi đến thời, xuôi tay
Hoàng thân cũng giống ăn mày
Duy còn phân biệt gian, ngay sinh thời
Dù cho vật đổi sao dời
Lời Chúa hướng dẫn đời đời chẳng sai
Ai yêu mạng sống ai tai
Ai liều vì Chúa ngày mai rạng ngời.
Một Đấng Ki-tô trên đời
Giê-su: Con-Đức-Chúa-Trời muôn cao
Ngoài Ngài chẳng có Danh nào
Được ban cứu độ cho vào thiên cung.
 
Giuse Nguyễn Văn Sướng
  
THẬP GIÁ CUỘC ĐỜI
(Mc 8, 27-35)
 
“Nếu ai muốn theo Ta
Thì phải biết hi sinh
Vác thập giá đời mình
Hằng ngày mà theo Ta.”
 
Trên đường trần con qua
Chúa ơi, bao tội tình
Thánh giá tuy vô hình
Nhưng hai vai trĩu nặng
 
Những tháng ngày mưa nắng
Ngược xuôi giữa dòng đời
Lúc hạnh phúc tuyệt vời
Khi đau thương phủ lối
 
Những lúc đời tăm tối
Xin Ngài bước cùng con
Thánh giá dù chon von
Có tay Ngài nâng đỡ
 
Những lúc đời tan vỡ
Ngài ôm trọn yêu thương
Vẫn cùng con trên đường
Tiến bước tới tương lai
 
Đi qua năm tháng dài
Về bến bờ hạnh phúc.
 
14/9/2012
Song Lam
 
CON HIỂU NGÀI LÀ AI
(Mc 8, 27-35)
 
Khi con vác thập giá đời mình
Lại thầm trách nhiều nỗi điêu linh
Than van đời bể dâu trái ý
Thương thân, tiếc phận, bạc nhân sinh 
 
Khi con vác thập giá gia đình
Lòng ích kỷ đong đếm phân minh
Chỉ thấy người thân nhiều khiếm khuyết
Gánh ân tình, cạn nghĩa phù sinh
 
Khi chia thập giá anh em mình
Phiền lòng san sẻ kiếp tử sinh
Đôi khi muốn được hảo danh tiếng
Chẳng trọn thâm giao, chẳng an bình
 
Con vác thập giá theo chân Ngài
Nghĩ mình rộng lượng cả hai vai
Gánh sẻ chia, gánh đau, gánh khổ
Nhưng thiếu tình yêu, sẽ phí hoài
 
"Vậy các con bảo Thầy là ai?"
Tiên tri, hay chính Đấng Thiên Sai
Chỉ là tử tội trên Thánh Giá
Chỉ biết yêu thương nát hình hài
 
Chính Ngài nhẹ đỡ gánh trên vai
Cúi xuống cùng con vác đường dài
Tận tâm thông cảm ngàn yếu đuối
Dạy khổ vì yêu giữa trần ai
 
Con hiểu đường Thánh Giá nhiệm mầu
Là biết sống cho người thương đau
Con hiểu Ngài: tình yêu lớn nhất!
Chết cho người được sống ngàn sau.
 
14-9-2012
Hương Sion
 
 THEO  THẦY
(Mc 8 , 27-35)
 
Chúng con đã biết Thầy là ai
 
Xuống trần, nhập thể - chính Ngôi Hai.
 
Dạy cho nhân loại điều công chính
 
Chỉ bảo người dân những trái sai.
 
Đau khổ triền miên rồi chịu chết
 
Đòn roi tới tấp nát hình hài.
 
Theo Thầy phải hy sinh, từ bỏ...
 
Thập hình mình vác nặng oằn vai.
 
 
Đỗ Văn
 
  
HÀNH ĐỘNG ĐỨC TIN

Người ta nói Thầy là ai
Môn đệ liền đáp một vài tiên tri
Gioan Tẩy Giả đôi khi
Kẻ khác gọi Êlia là Ngài
 
Hỡi các con Thầy là ai
Chính Thầy là Đức KiTô xuống trần
Phêrô đáp chẳng phân vân
Chúa liền ngăn cấm chẳng cần nói ra
 
Chúa rao giảng rằng Ta bị hại
Ba ngày sau sống lại quang vinh
Thế gian tăm tối bất bình
Xin theo chân Chúa hy sinh giúp đời
 
Ai theo Ta hỡi người mong ước
Thập giá mình phải được vác đi
Đau thương khổ cực sầu bi
Vui lòng chấp nhận chỉ vì tha nhân
 
Một Đức tin rất cần hành động
Gieo Lời Chúa vang vọng bốn phương
Ánh sáng tỏa khắp con đường
Hy sinh bác ái yêu thương tràn đầy
 
Vác thập giá theo Thầy Chí Thánh
Lời nói Ngài là bánh trường sinh
Quên đi mạng sống chính mình
Là ta tìm được bình minh nước Trời
Tình yêu Thiên Chúa rạng ngời.
 
Vincent Khánh Trần


ĐƯỜNG TÌNH
CN XXIV TN-B – (Mc 8, 27 – 35)
 
Đường tình thập giá, Chúa xin vâng,
 
mời gọi môn sinh, thông dự phần.
 
Từ bỏ chính mình, xa ảo ảnh,
 
Trung thành sứ mạng, thoát phù vân.
 
Kinh qua đau đớn, vinh quang đến,
 
Vượt thắng khổ sầu, hạnh phúc dâng.
 
Mạng sống hiến trao, vui tìm thấy,
 
Tình Yêu Viên Mãn, hưởng thiên ân.
 
13/09/2012
Hạt Nắng
 
  
THẦY LÀ AI?
CN XXIV TN-B – (Mc 8, 27 – 35)

 
Thầy là ai? Nhân thế mong chờ!
Thầy là ai? Giữa cuộc đời các con!
Bước đường chông gai, tình yêu dâng hiến,
con tim tự nguyện, gánh vác thập hình,
trung trinh, chu toàn thánh ý.
 
Đường Thầy đi, bão tố giăng đầy,
tình nồng say, dẫu gập ghềnh, đắng cay.
Lưỡi đòng đâm thâu, vòng gai nhuốm máu,
thương đau nhục hình, gánh lấy tội tình,
khát vọng, cứu chuộc nhân sinh.
 
Đường Thầy đi, anh em muốn theo?
Đầy hiểm nguy, vất vả, cheo leo,
chẳng được giầu sang, chẳng chức quyền, danh vọng,
sống tình hiệp thông, trái tim nồng dâng hiến.
 
Đường Thầy đi, anh em muốn theo?
Bỏ mình đi, thập giá trên vai,
tin tưởng ngày mai, hạnh phúc trong tình Ngài,
Nước Trời huyền siêu, viên mãn, tình thương yêu.
 
Thầy là ai? Con Chúa giáng trần,
đường Thầy đi, cứu chuộc cho thế nhân.
Suối nguồn bao la, ơn thiêng thập giá,
tha nhân an hòa, kín múc ân tình,
ước vọng, sống lại trường sinh.
 
14/09/2012 - M. Madalena Hoa Ngâu

CHÚA ƠI! BIẾT TRẢ LỜI SAO?
CN XXIV TN-B – (Mc 8, 27 – 35)
 
Đường thập giá, dẫn đưa về nguồn sống,
đường phục sinh, thoát ảo mộng trần gian.
Đường khổ hình, dẫn đưa tới vinh quang,
đường mạc khải về suối nguồn hạnh phúc.
 
Chúa kinh qua, chịu đớn đau, khổ nhục,
lễ tế hy sinh, tuôn hồng phúc cho dời.
Hiến thân mình, đồi cao máu lệ rơi,
lòng thương xót, khối tình thương cứu độ.
 
Đấng Thiên Sai, trước bão bùng, giông tố,
vác thập hình, tỏ lộ trái tim yêu.
Chịu nhục nhã, chịu thân xác tiêu điều,
vâng Thánh ý, cho trần gian, ơn giải thoát.
***
Giữa dòng đời, tâm hồn con phiêu bạt,
đường công danh làm lung lạc niềm tin.
Mờ lương tri, ham địa vị, cầu vinh,
ngại từ bỏ, ngại hy sinh, khổ chế.
 
Ngại cửa hẹp, sợ người đời khinh dễ,
sợ kém thua, luồn lách để hơn người.
Giữ đạo hợt hời, giới răn thả buông trôi,
sợ phiền toái, chuyện kinh doanh lời lãi.
 
Nay Chúa hỏi, con giật mình, ngây dại,
Ngài là ai? Con biết trả lời sao?
Nói tin Ngài, mà dạ cứ xôn xao,
vinh hoa thế tục, chạy theo đường bất chính.
***
Hạnh phúc thật, Chúa công khai minh định,
muốn theo Ngài đừng toan tính lợi, danh.
Từ bỏ mình, chuyện trần thế đua tranh,
vác thập giá mình, đồng hành theo chân Chúa.
 
Hồn thanh luyện, như vàng trong lò lửa,
dạ thanh cao trước của cải trần gian.
Phó thác, tin yêu, trước giông tố đại ngàn,
tự do, đoạn tuyệt tiền tài danh, lợi, thú.
 
Con bừng tỉnh, sau tháng ngày mê ngủ,
Ngài là ai ? Con đã có câu trả lời.
Là Tình Yêu, lòng thương xót khôn nguôi,
là Tin Mừng Cứu Độ, là lời ban Sự Sống.
Là Đấng Kitô, một tình yêu sống động,
lòng thương xót vô bờ, hằng khát vọng tình yêu.
 
14/09/2012
Bâng Khuâng Chiều Tím
 
NGÀI LÀ AI?
CN XXIV TN-B – (Mc 8, 27 – 35)
 
Đường tình ngày đó, Chúa đã đi qua,
nồng nàn hiến dâng tình yêu thập giá.
Con đường vâng phục ý Cha,
khổ hình, nhục nhã kinh qua,
sức sống Phục Sinh chan hòa bừng sáng.
 
Gập ghềnh, gợn sóng, giữa những bon chen,
lời Ngài vang lên, nồng say lửa mến.
Tâm hồn như hạt muối, men,
theo Ngài, thập giá trung kiên,
đốt cháy tình riêng, nên duyên cùng Ngài.
 
Ngài là ai? Là Đấng Thiên Sai huyền siêu.
Ngài là ai? Là Đấng Ki-Tô tình yêu.
Xác thân tiêu điều, bước trong nắng chiều,
bao la khối tình nhân ái.
 
Ngài là ai ? Chuộc lấy con trong tội nhơ.
Ngài là ai ? Tìm kiếm chiên hoang bơ vơ.
Tiếng yêu vô bờ, dẫu ai hững hờ,
trao ban tình nồng mến thương.
 
Đường trần ngời sáng, đốt cháy đam mê,
giã từ u mê, phù vân, lạc thú.
Khước từ danh vọng viễn du,
tình Ngài thương xót thiên thu,
tiếp sức cho con, tín trung cùng Ngài.
 
13/09/2012 - Nắng Sài Gòn

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA
CN XXIV TN–B  –  (Mc 8, 27 – 35)
 
Chúa dạy ta con đường hạnh phúc,
đường vinh quang ân đức mai sau.
Là đường chấp nhận khổ sầu,
khiêm nhu đón nhận đớn đau thập hình.
 
Đường từ bỏ chính mình, tự hạ,
đường chông gai vất vả gian nan.
Quyền cao chức trọng chẳng màng,
chén đắng uống cạn dẫu ngàn hiểm nguy.
 
Đường phục vụ thực thi bác ái,
đường dấn thân chẳng ngại hy sinh.
Trung kiên vác thập giá mình,
chấp nhận đau khổ nhục hình bước theo.
 
Vui đón nhận khó nghèo khổ lụy,
không tranh giành địa vị cao sang.
Tâm hồn thư thái bình an,
bước qua đau khổ vinh quang đón chờ.
 
Ngài là thần tượng ước mơ,
là Đấng Cứu Độ mong chờ bấy lâu.
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu…
 
AP. Mặc Trầm Cung
 

NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO
********
 
THÁNH THỂ - SỰ HIỆP NHẤT
 
Giêsu Thủ Lãnh mẫu gương
Chuyên cần cầu nguyện toả hương thơm nồng
Chung phần một bánh hiệp thông
Tăng sinh hoa trái cộng đồng vươn nhanh
Như thân liên kết cây cành
Cử hành Thánh Thể chân thành ăn năn
Sống ơn hiệp nhất khuyên răn
Loại trừ  ghen ghét, thù hằn… coi khinh
Chết đi ích kỷ chính mình
Thuận hoà bác ái công bình nơi nơi.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
SUY TÔN THÁNH GIÁ
 "Con Người cũng sẽ phải được giương cao
như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời." (Gio-an 3:14)
 
Giê-su hiến tế giương cao 
Đóng đinh tử nạn, biết bao thảm sầu 
Xế chiều thứ Sáu tím mầu 
Vì yêu, Chiên Thánh gục đầu tắt hơi 
Phàm nhân tội lụy khắp nơi 
Ngôi Lời chết thế đầy vơi cho mình 
Trần gian Thập Giá ngắm nhìn 
 Suy tôn Cứu-Chúa thiên đình hy sinh 
 Ba ngày bởi phép Thánh Linh 
 Rồi Ngài sống lại hiển vinh rạng ngời 
 Triều thần đón rước về trời 
 Ngự bên tay hữu ngàn đời của Cha 
 Ôi, tình bát ngát thiết tha 
 Tri ân, con hát khúc ca diệu vời! 

 Nguyễn Sông Núi -  Sept. 13, 2012
 
 ĐỨC MẸ SẦU BI
"Đứng gần thập giá Đức Giê-su
có thân mẫu Người...".
(Gio-an 19:25)
 
Dưới chân Thập Giá Can-vê
Xế chiều thứ sáu thảm thê u sầu
Ma-ri-a đứng nguyện cầu
Đồng công chuộc tội, thắm mầu thế nhân
Mẹ không đau khổ tủi thân
Vững tin cảm tạ hồng ân Chúa Trời
Người xin vâng phục trọn đời
Hạ sinh huyền nhiệm Ngôi Lời cứu dân
Tình thương Hiền Mẫu hiến dâng
Bao la nào thể đo cân bao giờ
Giê-su tử nạn kính thờ
Nữ Trinh dũng cảm đợi chờ gặp Con
Tháng ngày còn lại sắt son
Rồi đây hạnh phúc, ước mong Thiên Đàng!
 
Nguyễn Sông Núi - Sept. 15, 2012
 
MỪNG SINH NHẬT MẸ MARIA
 
Maria đinh uớc Giuse,
Chưa từng sinh sống, nghe rằng có thai.
Giuse ngần ngại bỏ đi,
Chúa thương can thiệp, Ngài thi hành liền.
Yêu thương, âu yếm, đặt tên,
Giêsu, con trẻ, vang trên tầng trời.
Chính là Con Một Chúa Trời,
Hy sinh cứu thế mọi người trần gian.
***
Nay mừng Sinh Nhật của Ngài,
Khởi đi tử những công lao ngất trời:
Hạ sinh Con Chúa, làm người,
Ngôi Hai Cứu Chuộc, dòng đời bợn nhơ.
Một lòng Mẹ quyết giữ lời,
Xin vâng, thập giá, hiến dâng con mình.
Đồng công cứu chuộc tội tình,
Vinh quang giữa chốn thiên đình cao quang.
 
Lm. Pet Vĩnh Tiến
 
KITÔ GIÁO
 
Giáo dân thờ phượng Chúa GiêSu
 
Cứu độ sinh linh thoát giặc thu
 
Loan báo Tin Mừng từ Nước Chúa
 
Hứa ban vinh phúc chốn ngàn thu
 
Tu nhân tích đức theo gương thánh 
 
Tỉnh thức, khôn ngoan, chẳng lãng du.
 
Mến Chúa, yêu người, vui sống đạo,
 
KiTô Giáo Hội mãi khiêm nhu.
 
Thế Kiên Dominic
 
 
HUỆ THƠM THIÊN QUỐC
 
Tháng ngày bao quản mặc phong trần
 
Thánh Cả miệt mài giữa thế nhân.
 
Con nhỏ lo toan tình phụ tử
 
Vợ ngoan che chở dạ hiền quân.
 
Đêm đông giá buốt lìa muôn dặm
 
Thành Thánh nôn nao kiếm một lần.
 
Sóng gió vững chèo thuyền nhẹ lướt
 
Huệ Thơm Thiên Quốc hưởng hồng ân.
 
Đỗ Văn
 
 
EP-PHA-THA
 
Lạy Ngài xin mở mắt con
Để nhìn thấy được vuông tròn tình yêu
Từ Cha tạo vật phong nhiêu
Nơi Cha chất chứa bao điều duyên xinh
Mở lòng con học chữ tình
Tim hồng đón nhận hy sinh ngọt ngào
Lòng thành vươn tới trời cao
Bằng tình Thập Giá hiến trao cuộc đời
Mở tai con lắng nghe Lời
Khai thông thần trí rạng ngời phúc thiêng
Lời cho con sống bằng yên
Với niềm hy vọng thiên duyên trong Ngài
Mở môi con  khúc thiên thai
Chúc vinh ca tụng tình Ngài bao la
Thơm hồng giữa cõi người ta
Rộn tình bác ái thiết tha nồng nàn
Mở bàn tay để trao ban
Để thoa dịu mọi vết chàm thương đau
Tìm về hạnh phúc ban đầu
Trong tình huynh đệ thâm sâu tình Ngài
Đôi chân trên bước trần ai
Hân hoan lữ khách cùng Ngài hành hương
Đem sự sống đến muôn phương
Cùng Ngài mở rộng Con Đường Giêsu.
 
Mic. Cao Danh Viện
 
 
CHÚA ĐÃ MỞ RA...
“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.»
(Trích sách I-sai-a : 35, 5-6)
    
Ôi ! Giê-su, Đấng cứu độ nhân trần
Là mạch nước thần thiêng cho bao kẻ đang khát !
Con chỉ là hạt cát trong sa mạc
Chúa tác tạo nên con trong thân phận mỏng giòn!
Con mù lòa vì tâm hồn khép kín
Con điếc lác vì chẳng chịu nghe ai
Con trở nên cụt què vì không chịu dấn bước
Và miệng lưỡi hóa câm vì tránh nói lời ngay thẳng !
Con đã chẳng nhận ra ơn Chúa ban
Vì ngày ấy con chưa biết nói lời cảm tạ !
 
Ngày ấy, đời con hoang vu !
 
Giê-su ơi !
Chúa đã đến
Trong những ngày đen tối của đời con
Như mạch nước vọt lên trong sa mạc.
Con ngạc nhiên
Thấy Chúa cùng con đi trong miền tăm tối
Dìu con qua lối rẽ của đời mình
Con cảm nhận được tình yêu của Chúa
Qua những bàn tay ấm áp ở chung quanh.
 
Trong chính cảnh mù lòa
Con vỡ òa những vần thơ cảm tạ
Vì nhận ra Thiên Chúa ở cùng mình.
Chúa tặng cho con món quà hình thật tự
Con bám lấy cùng niềm tin trỗi dậy
Bây giờ...
Mắt người mù mở ra
Tai người điếc nghe được
Kẻ què nhảy nhót như nai
Miệng lưỡi người câm reo hò
Con hò reo và hân hoan ca tụng Chúa
Con nhảy múa vì có Chúa ở cùng
Con tôn sùng và lắng nghe Lời Chúa.
 
Chúa đã mở ra
Đôi mắt mù lòa trở nên sáng niềm tin
Con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày!
Dấn bước vào đời
Con tìm đến với người nghèo khổ
Như ngày xưa Chúa đã đi tìm.
 
Trái tim con reo hát
Miệng lưỡi con chúc tụng...
 
8/9/2012 - Vũ Thủy 
  
 
CHUỖI HẠT MÂN-CÔI
 
Chuỗi hạt giản dị, đơn sơ
Tâm tình gói ghém ước mơ bao điều
Một khi lòng đã mến yêu
Trở nên Báu Vật sớm chiều nâng-niu...
 Tham chi danh lợi quyền-uy
Xưa nay hết thảy những gì thế-gian
Như hoa chóng nở mau tàn
Không bằng chuỗi hạt Mẹ ban cho đời.
Kiếp người tựa áng mây trôi
Hợp tan tan hợp giữa trời...mỏng-manh
Như sương đọng lá trên cành
Ánh dương chiếu rọi cũng thành hư-vô
 Khi thân thoi thóp chơ vơ
Quay lưng thấy rợn một đời xám tro
Thì dù bạc đống vàng kho
Cũng không cứu nỗi hồn ngơ ngẩn sầu!
 Mân côi chuỗi hạt nhiệm mầu
Hết lòng trân quý nguyện cầu lỉ liên
Chính là phương thế thần tiên
Giúp tiêu tán hết sầu-phiên trong tâm
 Giúp gìn giữ được xác thân
Khỏi vương lưới độc gian trần bủa vây
Giúp hồn thoát cảnh đọa đày
Đưa vào thiên giới tháng ngày tiêu dao.
 
Tuyệt vời chuỗi hạt Mẹ trao…
 
Rafael-Faustina H
 
  
XIN ƠN
“Nếu anh em có lòng tin,
sẽ chẳng có gì mà anh em  không làm được.” ( Mt 17, 20)
 
Xin sẽ được tìm thì sẽ thấy
Chúa ban cho gấp mấy lần mong
Cầu xin với thật tấm lòng
Cậy tin phó thác Chúa thông ban liền.
 
Vì Chúa Đấng nhân hiền rộng lượng
Lại yêu thương nuôi dưỡng đoàn con
Nước kia chảy đá còn mòn
Huống chi Thiên Chúa yêu con dường nào!
 
Kiên nhẫn chính đường vào lòng Chúa
Cứ van xin ắt Chúa sẽ nghe
Buông tay để Chúa chở che
Mở tai lòng lặng mà nghe tiếng Ngài.
 
Nhìn dấu chỉ ơn lai láng xuống
Những ơn người rất muốn cầu xin
Chỉ trong ánh mắt đức tin
Người ta mới thấy rõ tình Chúa thương.
 
Thiên Chúa chính là đường hạnh phúc
Kẻ mong tìm phú túc giàu sang
Cầu xin được lắm bạc vàng
Được đời trọng vọng tránh gian nan cùng.
 
Thiên Chúa chẳng có chung điểm ấy
Chớ xin chi chuốc bẫy vào thân
Chỉ xin cho được hồng ân
Ơn khao khát Chúa điều cần Chúa cho.
 
Scholastica 
 
  
TẬP LÀM BÁC SĨ TÂM LINH
 
Mở phòng mạch tâm linh chữa bệnh
Bác sĩ nghiêm vâng lệnh Chúa truyền
Điều răn giới luật điều nghiên
Tội đầu bảy mối lời khuyên tỏ tường.
 
Thưa triệu chứng em cương nóng nảy
Kính nhường em rồi lạy mới tha
Bác trầm định bệnh ba hoa
Thuốc thiêng chữa trị hiền hòa khiêm cung.
 
Em triệu chứng hành hung bỏ vạ
Bực thấy người no thỏa thành công
Bác nghe mạch nhảy ghét ngông
Uống liều thuốc mến sẽ hồng con tim.
 
Gẫm Kinh Thánh bác tìm phòng trị
Sống Đạo lành thi vị nghĩa tình
Tập làm bác sĩ tâm linh
Trái tim đồng nhịp chương trình huyền vi.
 
Tâm linh nhạy nghĩ suy ơn Thánh
Phép Giao Hòa sức mạnh xác hồn
Trau dồi đức hạnh nên khôn
Trinh trong thánh thiện kính tôn Chúa Trời.
 
Cẩm nang chính sống Lời Chúa dạy
Bệnh nan y đốt cháy trong yêu
Giê-su bác sĩ huyền siêu
Thuốc Mình Máu Chúa phong nhiêu phúc lành.
 
Cát Vàng
 
  
CÂY THẬP TỰ
 
Cây thánh giá gồm chiều ngang, chiều dọc
Mỗi chiều cho ta một giá trị cuộc đời
Chiều ngang như mặt nổi mà ai cũng thấy
Chiều dọc đó chính là nội tâm ẩn khuất
 
Bạn không thể sống với một bề mặt nổi
Mà phải suy tư những giá trị làm người
Để tích lũy cho mình trở thành giàu có
Và hào phóng cho người những gì tinh túy
 
Bạn không thể chỉ với suy nghĩ nội tâm
Mà lầm tưởng  mình đã trổi hơn người
Vì những điều ẩn chứa cần phải  bộc lộ
Nếu không bạn sẽ bị trầm cảm, phi thực tế
 
Đức tin không việc làm là đức tin chết
Niềm tin sẽ cho bạn dồi dào ân sủng
Ơn khôn ngoan trong Chúa và lòng can đảm
Việc làm sẽ củng cố sức mạnh của niềm tin
 
Chiều ngang và chiều dọc của cây thập tự
Sẽ đi vào nội tâm, đời sống thường nhật
Của tất cả những người hướng về Thiên Chúa
Để họ phải thể hiện bằng chính việc làm
 
Bạn đừng kỳ vọng vào những điều lớn lao
Nhưng hãy thực hiện những gì là nhỏ bé
Bởi Chúa chẳng cần những việc làm vĩ đại
Trong mười điều răn chỉ tóm lại hai điều
 
Cây thập tự đã treo con chiên Thiên Chúa
Đấng mà Phê-rô được mặc khải để tuyên xưng
Luôn là dấu chỉ của một tình yêu bất diệt
Đã đi vào đời sống của người Ky-tô hữu
 
Xin cho con biết sống thực với chính mình
Biết sẻ chia với những nỗi đau đồng loại
Để luôn hướng mắt nhìn vào cây thập tự
Để biết thông phần với Đấng đã hy sinh.
 
Hoàng Công Nga
 
 
ÁCH CHA ÊM ÁI
 
Cho con hỏi Cha, Cha nhé!
Sao Cha sáng tạo ra cuộc đời chúng con chi vậy Cha ơi?
Vâng, vì là Cha yêu.
Cha luôn mong muốn yêu thương và được chúng con yêu Cha,
phải không Cha ?
 
Mà những ngần ấy năm với vài vạn ngày trong cõi thế.
Con người nối tiếp nhau với bao thế hệ,
Đang bầy nhiều cuộc chơi tàn khốc giữa thiên nhiên nũng nịu của Cha.
Con cứ ước gì Tình Yêu Cha sẽ như biển ngọt,
Đề lũ kiến chúng con biết bu vào mút mật no say.
Nhưng dường như Tình Cha lại như biển mặn,
Luôn để lại trong chúng con mênh mang những nỗi niềm sâu đậm.
Cha ở ngay đây mà,
Sao chúng con cứ như trong đêm tối chập chùng,
Như trong cơn cuồng nộ của những thế lực điên khùng.
Một giây phút nào chúng con đã sợ,
Sợ cái ngày ngắn,
Sợ cái đêm dài,
Sợ cái căn bệnh ung thư đang gặm nhấm thân xác chúng con,
Sợ cái đời thường cứ hướng chúng con về những đam mê dục vọng vô nghĩa.
 
Có Cha ngay bên đây mà,
Thì khoa học còn là gì Cha hỡi?
Có Cha ngay bên đây mà,
Và Cha đang nhắc nhở chúng con phải chăm học hơn nữa,
Để có một ngày mỗi chúng con được tốt nghiệp trong trường học của Cha,
Với bao điểm Chín, điểm Mười rất trung thực Cha nhỉ!
 
Ôi, Con cứ phải bước đi giữa trần đời,
Tay trong tay với mọi người,
Và biết rằng Cha đang ngay bên cạnh chúng con.
Cha đang dạy chúng con ngôn ngữ của Cha,
Ngôn ngữ của Tình Yêu Cha Con Tuyệt diệu.
Cha là Cha tuyệt vời,
Chúng con sẽ là những đứa con ngoan hiền Cha nhé!
 
Cha ơi Cha ơi,
Cho con hỏi Cha lại nhé!
Sao chúng con chẳng phải là những Thiên thần trong thơ mộng,
Chúng con phải là Người,
Gánh vác những thập giá cuộc đời để bước theo Cha,
Người ta đang bảo thế, Cha ạ!
 
Còn con của Cha đây,
Đứa con mà ngày nào cũng quấy rầy Cha đây,
Cứ mãi ngó quanh ngó quẩn,
Tìm xem thập giá nào là thập giá của riêng con!
Hay Cha chưa trao thập giá cho con!
Hay vì Cha chưa tỏ lộ cho con thấy căn bệnh ung thư
 đang tiềm tàng trong cơ thể,
Hay Cha chẳng bao giờ giao cho con những thập giá ghê gớm
 như bao người xunh quanh con đang phải mang vác.
Con chỉ biết rằng Cha có giao cho con nhiều thập giá nho nhỏ,
Mà đêm nào khi xét mình, con cũng thấy mình yếu đuối.
Con luôn lười biếng xin Cha mang vác hộ.
Mà dường như chẳng có khi nào Cha lại từ chối,
Đỡ nâng con dưới những thập giá nhỏ nhoi ấy.
Có phải Tình Yêu Cha là Tình Yêu Thập Tự,
Một Tình Yêu đi ngược với nhân gian,
Một con đường đi ngược để hiến thân trên thập tự!
Con chỉ biết một điều năm xưa:
Cái đau đớn nhất Cha đã cất khỏi ách tội lỗi chúng con.
Cha tặng chúng con Cái Ách Êm Ái của Cha.
Thập giá Cha mang vác năm xưa là tội lỗi muôn đời của chúng con.
Cha đã lê từng bước nhỏ lên đồi,
Cha đã nhỏ từng giọt máu trên đất,
Cha đã lại tặng cho địa cầu từ hai ngàn năm trước: Tình Yêu Cứu Độ.
 
Con có sai không khi lúc nào cũng hớn hở,
Lúc nào cũng nhe nhẻn một nụ cười trong tim.
Con cũng chẳng biết làm gì nữa nếu điều đó là sai trái.
Con chỉ biết rằng con có một người Cha tuyệt vời
 với một căn nhà tuyệt diệu.
Căn nhà đầy ắp yêu thương với vô vàn anh em chị em.
 
Cha ơi, Cha có biết!
Con chỉ có đợi giờ này mỗi đêm.
Được thỏ thẻ với Cha trước khi con đi ngủ.
Con yên tâm và xúc động,
Vì đêm nay khi con ngủ,
Cha lại tất bật lo lắng chăm sóc con,
Cha lại chuẩn bị cho con một ngày mai…thật mới.
Và con sẽ lại thích món quà Ngày Mai Cha ban, Cha nhỉ!
Ôi Cha ơi,
Con yêu Cha quá Cha ơi!
 
Con của Cha
Jos. Cao Thành Thái

Tác giả bài viết: Hoàng Thi Ca
Từ khóa:

n/a