Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tâm Tình Dưới Chân Thánh Giá

Khiêm cung tôi lẳng lặng quỳ. Dưới chân Thập Giá chiêm suy tình Người. Tay măng đón giọt hồng tươi. Tuôn từ giá máu ơn trời xót thương.
Chiều ơi đừng tím thê lương
Đá xanh thôi vỡ, gió ngừng rét run
Cung chiêm Con Chúa hiếu trung
Vì yêu tự hạ khiêm cung vâng lời
Này Con Chiên gánh tội tôi
Cam lòng câm nín trước người xén lông
Yêu còn chưa thỏa nỗi lòng
Tuôn trào hồng phúc mũi đòng đâm thâu
Dòng sông Bí Tích nhiệm mầu
Trong lòng Hội Thánh dôi dào ân thiêng
Cho tôi về lại khởi nguyên
Vãn hồi sự sống siêu nhiên nơi Người
Thập tự giá nở hoa tươi
Nhờ cây cứu chuộc con người tái sinh
Trái cây chan chứa ân tình
Là Con Thiên Chúa  hiến mình cho tôi
Hai giòng nước mắt mặn môi
Một thương tôi khóc tội tôi tày đình
Giọt mừng tôi được phúc vinh
Trở về lại với ân tình trời cao
Trái tim còn nói lời nào
Xót thương Cứu Chúa giương cao thập hình
Máu hồng đinh nhọn tế sinh
Tận cùng yêu, Chúa hiến mình cho tôi.

 
            


04-04-2012 – Mic. Cao Danh Viện

 
Từ khóa:

n/a

Những tin cũ hơn