Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tôi tin Con Một Chúa Trời. Vì yêu mặc lấy phận người như tôi. Ngoại trừ vết tích tội đời. Khiêm cung vâng phục Ngôi Lời hiến thân.
Chết đi để cứu nhân trần
Trên cây thập giá vô vàn đau thương
Treo thân chiều tím thê lương
Máu đào đổ hết, đỏ vương đồi hồng
Táng trong mộ đá mới xong
Ba ngày chưa đủ, khải hoàn phục sinh
Xua đi bóng tối tội tình
Phá tan xiềng xích u minh tử thần
Thánh Kinh ghi lại từng trang
Nơi ngôi mộ trống, gọn gàng áo, khăn
Hiện cùng môn đệ nhiều lần
Máu đào tín hữu sẵn sàng chứng minh
Tôi tin Chúa đã phục sinh
Vì Ngài là Chúa hiến mình cho tôi
Đã sống lại, để vãn hồi
Siêu nhiên sự sống mất thời tổ tông
Cho tôi nguyên lý hiệp thông
Mà nên nhiệm thể sống trong thân Ngài
Với niềm hy vọng tương lai
Khi mang Thập giá từng ngày tin yêu
Bồ Câu ngậm cánh Ô liu
Linh hồn tôi đón cao siêu Thánh Thần
Ngày mai trong cuộc cánh chung
Tràn ơn Cứu Chuộc vui mừng hồi hương.
 

03-4-2012

Tác giả bài viết: Mic. Cao Danh Viện
Từ khóa:

n/a