Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Mây mù che phủ thật nhanh, Tiếng Chúa Cha tự trời xanh phán truyền, Đây là con Ta dịu hiền, Các ngưoi vâng phục như chiên theo đàn.
CHÚA BIẾN HÌNH
 
Dẫn ba môn đệ ra đi
Người lên đỉnh núi uy nghi biến hình.
Y phục rực rỡ trắng tinh
Mặt mày sáng láng, quang minh, rạng ngời.
Ê-li-a cũng đến nơi
Mô-sê đàm đạo cùng Người say mê.
Phê-rô phủ phục tỉ tê
Thưa Thầy- nếu được đừng chê lời hèn.
Chúng con xin dựng ba lều
Mỗi vị một chiếc, dấu yêu, chân thành.
Mây mù che phủ thật nhanh
Tiếng Chúa Cha tự trời xanh phán truyền
Đây là con Ta dịu hiền
Các ngưoi vâng phục như chiên theo đàn.
Con đẹp lòng Ta mọi đàng...
Ba ông nghe tiếng kinh hoàng, xôn xao.
Nhìn lên trên đỉnh núi cao
Mình Thầy đang xuống, sau nào có ai!
Người truyền giữ kín, chớ sai
Đến khi từ cõi chết Ngài tái sinh.
Môn đệ tuân lệnh nghiêm minh
Nhưng vẫn thắc mắc sự tình xảy ra.
Muôn đời con đội ơn Cha
Đã sai Con Một xuống mà cứu dân.
Cúi đầu xin Chúa Thánh Thần
Tam vị nhất thể  hồng ân dư tràn.

 
Tác giả bài viết: Đỗ Văn
Từ khóa:

n/a

Những tin cũ hơn