Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thơ Tin Mừng Số 91

Thơ Tin Mừng Số 91

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 13, 24 - 32), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 90

Thơ Tin Mừng Số 90

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 12, 38 - 44), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 89

Thơ Tin Mừng Số 89

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 12, 28b - 34), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 88

Thơ Tin Mừng Số 88

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 10, 46 – 52), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 87

Thơ Tin Mừng Số 87

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 10, 35 - 45), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 85

Thơ Tin Mừng Số 85

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 1, 26-38) & (Mc 10, 2-16), qua các bài thơ:

Thơ Mân Côi

Thơ Mân Côi

Kinh Mân Côi sớm chiều chiêm niệm, lòng chân thành lời nguyện thiết tha. Vui – Thương – Mừng – Sáng chan hòa, Lời kinh hòa quyện trước tòa Mẹ yêu.

Thơ Tin Mừng Số 84

Thơ Tin Mừng Số 84

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 9, 38-43.45.47-48), qua các bài thơ:

Những Vần Thơ Chúc Mừng 20 năm linh mục Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt

Những Vần Thơ Chúc Mừng 20 năm linh mục Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt

Nhân kỷ niệm 20 năm lãnh Thánh Chức Linh Mục của Cha Linh Hướng Phaolô Hoàng Kim Tốt, Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin cùng hiệp ý hiệp lòng với Cha TẠ ƠN CHÚA và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho Cha để cha tiếp tục Hiến Tế cuộc đời vì phần rỗi các linh hồn. CLB THI CA CẦU NGUYỆN 29-9-2012 Chúc Mừng 20 năm Linh Mục của Cha Linh Hướng, CLB TCCN xin chia sẻ đến Quý Độc Giả những thi phẩm của Quý Tác Giả thân thương:

Thơ Tin Mừng Số 83

Thơ Tin Mừng Số 83

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 9, 29 - 36), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 82

Thơ Tin Mừng Số 82

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 8, 27 - 35), qua các bài thơ:

Thi Ca Cầu Nguyện - Số 81

Thi Ca Cầu Nguyện - Số 81

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 7, 31 - 37), qua các bài thơ:

Thi Ca Cầu Nguyện - Số 80

Thi Ca Cầu Nguyện - Số 80

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Thơ Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 1, 39 - 56), qua các bài suy niệm & các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 76

Thơ Tin Mừng Số 76

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Ga 6, 41 - 51), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 75

Thơ Tin Mừng Số 75

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Ga 6, 24 - 35), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 74

Thơ Tin Mừng Số 74

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Ga 6, 1 - 15), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 73

Thơ Tin Mừng Số 73

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 6, 30 - 34), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 71

Thơ Tin Mừng Số 71

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 6, 1-6), qua các bài thơ:

Thơ Tin Mừng Số 70

Thơ Tin Mừng Số 70

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng Mc 5,21 - 43 qua các bài thơ:

1, 2  Trang sau