Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Nghi thức tẩm liệm Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R.

Từ khóa:

n/a