Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lễ kỷ niệm 60 Năm Khấn Dòng của Cha Théophile Ngô Hoàn Cầu, 25 Linh Mục của Cha German Phùng Nhẫn và 25 Năm Khấn Dòng của Cha Trần Thanh Tâm

Lễ kỷ niệm 60 Năm Khấn Dòng của Cha Théophile Ngô Hoàn Cầu, 25 Linh Mục của Cha German Phùng Nhẫn và 25 Năm Khấn Dòng của Cha Trần Thanh Tâm

Trong tâm tình Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Maria. Vào lúc 9giờ30 sáng ngày 08-09-2018, tại Nguyện Đường nhà Mẹ Dòng Ngôi Lời Giuse 10 Võ Thị Sáu Nha trang. Cha Phêrô Trần Thanh Tâm chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế với với Cha Tâm có Cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng quý Cha Dòng Ngôi Lời Giuse (SVD), quý Cha khách, nhiều Qúy tu sĩ nam nữ từ các Hội Dòng khác nhau và đông đảo khách mời của ba Cha mà cộng đoàn Mừng Lễ hôm nay. Ba Cha đã trở về Nhà Dòng Mẹ (SVD – Giuse ) để cùng cộng đoàn trong Nguyện Đường thân yêu này, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và cảm tạ...

Hình ảnh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse -  Bổn mạng Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Nha Trang và Bổn mạng Cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng

Hình ảnh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse - Bổn mạng Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Nha Trang và Bổn mạng Cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng

Sáng ngày 19/3/2018, lúc 9g000 tại khuôn viên Nhà Dòng Số 10 Võ Thị Sáu Nha trang, Nhà Dòng đã vui mừng tiếp đón Qúy thân nhân, ân nhân cùng quý khách và bà con giáo dân đến tham dự Thánh lễ Mừng Bổn mạng, nghi thức làm phép nhà và cắt bằng Khánh thành nhà Đệ tử cũ.

Ngày Hội Ơn Thiên Triệu Liên Giáo Hạt Nha Trang – Vạn Ninh – Diên Khánh 2016

Ngày Hội Ơn Thiên Triệu Liên Giáo Hạt Nha Trang – Vạn Ninh – Diên Khánh 2016

Sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành 17/4/2016, khoảng 1.000 bạn dự tu từ các giáo xứ của 3 giáo hạt Nha Trang – Vạn Ninh- Diên Khánh, GP Nha Trang quy tụ về Giáo xứ Ba Làng để tham dự Ngày Hội Ơn Thiên Triệu lần thứ 53.