Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần IX thường niên -  ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Suy niệm hằng ngày tuần IX thường niên - ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Suy ngắm và hiểu rõ tầm quan trọng của Thánh giá trong đời sống, chúng ta ý thức và quyết tâm sống tinh thần của Thánh Giá mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá trên mình.

Suy niệm hằng ngày tuần VIII thường niên -  ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Suy niệm hằng ngày tuần VIII thường niên - ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Khi sắp về trời và thấy các Tông Đồ lo lắng, Chúa bảo các ông: Thầy sẽ sai Chúa Thánh Thần xuống để dạy dỗ và an ủi chúng con. Như vậy, chúng ta biết có Ngôi Thánh Thần.

Suy Niệm Hằng Ngày Tuần VII Thường Niên - ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Suy Niệm Hằng Ngày Tuần VII Thường Niên - ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng con được ơn biến đổi để trở nên con người mới phù hợp với thời đại. Xin Chúa Thánh Thần đến an ủi kẻ âu lo, bệnh tật, tù đày, đau khổ... và đến giúp đỡ cho các thanh niên thiếu nữ và trẻ em biết sống cuộc sống của Chúa Kitô phục sinh...