Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE, & MỪNG BỔN MẠNG CHA LINH HƯỚNG GIUSE NGUYỄN THƯỜNG

Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse – Cha nuôi Chúa Cứu Thế, Bạn Trăm Năm Đức Maria.
HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
& MỪNG BỔN MẠNG CHA LINH HƯỚNG GIUSE NGUYN THƯỜNG

Vào lúc 5h00 ngày 19.03.2018, Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Thường đã chủ tế dâng thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse – Cha nuôi Chúa Cứu Thế, Bạn Trăm Năm Đức Maria. Cùng hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giám đốc, quý Cha trong Ban giám đốc, quý thầy, quý soeurs và quý cô chú trong Ban đời sống.
Trong thánh lễ, gia đình Đại Chủng Viện Sao Biển cũng hiệp ý cầu nguyện mừng bổn mạng của Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Nha Trang; Đức Tổng Giuse, Tổng Giám Mục Huế; quý Đức Ông Giuse, quý Cha giáo và quý thầy đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy.

Nhờ lời chuyển cầu của Cha thánh Giuse, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc trên quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha và mọi người.
 
XEM THÊM HÌNH ẢNH 
BVH
 
Tác giả bài viết: BVH
Từ khóa:

n/a