Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

ĐẠI CHỦNG VIỆN TĨNH TÂM ĐẦU HỌC KỲ II - NIÊN KHÓA 2017-2018

Quay trở về mái nhà Đại Chủng Viện Sao Biển sau những ngày nghỉ vui Xuân đón Tết ấm áp, vui tươi bên gia đình, quý thầy Đại chủng viện thuộc 3 Giáo phận Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuột bắt đầu bước vào học kỳ II niên học 2017-2018.
ĐẠI CHỦNG VIỆN TĨNH TÂM ĐẦU HỌC KỲ II - NIÊN KHÓA 2017-2018
 
Quay trở về mái nhà Đại Chủng Viện Sao Biển sau những ngày nghỉ vui Xuân đón Tết ấm áp, vui tươi bên gia đình, quý thầy Đại chủng viện thuộc 3 Giáo phận Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuột bắt đầu bước vào học kỳ II niên học 2017-2018 với buổi tĩnh tâm ngày 01.3. 
Những giờ phút thinh lặng nghe giảng, cầu nguyện, hồi tâm xét mình, xưng tội, nhất là giờ Chầu Mình Thánh Chúa linh thiêng và thánh lễ sáng kết thúc tĩnh tâm sốt sắng quả thật quý giá. Đây là ơn lành Chúa ban xuống cho mỗi thành viên trong gia đình Đại Chủng Viện, để nhìn lại chặng đường đã qua với tâm tình cảm tạ và sám hối, cũng như trong niềm hy vọng, tin yêu dâng lên Chúa những tâm tư, dự định và cố gắng cho hành trình phía trước.
Ước mong nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Mẹ Sao Biển, Thánh cả Giuse, nguyện xin Chúa ban phúc lành cho chúng con và cho công cuộc đào tạo linh mục đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
 


Lãnh nhận Bí Tích Giao HòaGiờ Chầu Thánh Thể

 
 
 
Từ khóa:

n/a