Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Gioan tiếp tục làm chứng

Ông Gioan còn làm chứng
 
Ông Gioan còn làm chứng: Khởi đầu sách Tin Mừng, thánh sử Gioan đã viết về thánh Gioan Tẩy Giả  như sau “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng... Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,6-9).

Đây là những gì mà thánh Gioan Tẩy Giả đã làm trong Tin Mừng. Ông chỉ cho dân chúng biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Đấng sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần và  là Con Thiên Chúa.

Thánh Gioan Tẩy Giả biết sứ vụ của mìnhi và chu toàn nhiệm vụ đó, dù biết rõ rằng những người đến nghe ngài giảng sẽ ít đi. Ngài chuẩn bị mọi người sám hối nhưng chỉ Chúa Giêsu mới có thể tha tội cho họ và vì vậy ngài chỉ cho họ đến với Chúa Giêsu.

Trong một hội nghị về công cuộc phúc âm hóa được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở Philipine, Cha Raniero Calantamessa, thuộc dòng Phanxicô vện tu, đã có một bài phát biểu tuyệt vời đến nỗi ngài đã được tán thưởng rất nhiều. Khi nhận ra điều đó, ngài đã nhìn lên Thánh Giá để hướng sự chú ý của mọi người lên Chúa Giêsu. Cha Cantalamesa đã hành động giống như Thánh Gioan Tẩy giả.

Liệu cuộc sống của bạn có hướng đến và làm chứng cho Chúa Giêsu chưa?
 


Tác giả bài viết: Lâm Bích chuyển ngữ
Từ khóa:

n/a