Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa vọng - Cs Lâm Bích

Chúa Giê-su và Tin Mừng của Ngài là một kho tàng không chỉ để được sở hữu riêng nhưng mà còn phải được chia sẻ. Tất cả những ai đã thực sự đón nhận Chúa Giê-su trong đức tin thì đều biết rằng Ngài chính là Người cho họ cuộc sống trong thế giới này và thật sự thế giới này rất cần đến Ngài.

Suy niệm hằng ngày tuần I Mùa vọng - Cs Lâm Bích

Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã từng nói với chúng ta: không thể nghĩ rằng, một ngừơi nào đó một khi đã tin vào Ngôi Lời và hiến thân cho nước trời mà đến lượt mình lại không trở nên nhân chứng để rao truyền điều đó".

Suy niệm tuần 34 thường niên

Những gì chúng ta kinh nghiệm hôm nay có thể là sự bách hại ở cường độ thấp. Nhưng chúng ta vẫn cần có sự tự tin và kiên vững dựa trên nền tảng lời hứa của Thiên Chúa là Ngài sẽ luôn viếng thăm và bảo vệ chúng ta

Suy niệm tuần 33 thường niên - Cs Lâm Bích

Sách Giảng viên có nói: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời” (Gv 3,1). Thật vậy, Chúa Giê-su sẽ nghiêm khắc và giận dữ khi cần thiết nhưng Ngài luôn ôn hoà, nhẫn nại khi giảng dạy.

Suy niệm tuần 32 thường niên - Cs Lâm Bích

Trong cuộc sống Điều những thảm họa luôn đến với chúng ta một cách hoàn toàn bất ngờ.

Suy niệm tuần 31 Thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm tuần 31 Thường niên - Cs Lâm Bích

Điều Chúa Giêsu muốn đề cập không chỉ là những con số, ý Ngài là mỗi một người đều quan trọng trong mắt Ngài, chỉ cần một người lầm lạc cũng đủ để Chúa Giêsu bỏ công đi tìm cho bằng được.

Suy niệm tuần XXIII Thường Niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm tuần XXIII Thường Niên - Cs Lâm Bích

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu không để sự sợ hải của những chỉ trích ngăn chặn, Ngài làm việc tốt cho người thanh niên với tay khô bại...

Suy niệm tuần XXII thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm tuần XXII thường niên - Cs Lâm Bích

Đoạn Kinh Thánh này được ứng nghiệm mà tai các ngươi vừa nghe. Đức Giêsu xác nhận là một tiên tri. Ngài trích dẫn sách ngôn sứ Isaia, “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi…”

Suy niệm tuần XXI thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm tuần XXI thường niên - Cs Lâm Bích

Hãy tỉnh thức vì bạn không biết ngày hay giờ nào. Dụ ngôn của Đức Giêsu có thể được áp dụng cho sự chuẩn bị của chúng ta về ngày phán xét của Thiên Chúa trong giờ chết của chúng ta

Suy niệm hằng ngày tuần 20 thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm hằng ngày tuần 20 thường niên - Cs Lâm Bích

Đức Giêsu phải là kho tảng cao quý nhất trong tâm hồn của chúng ta. Vì Ngài chúng ta phải có mong ước từ bỏ ngay cả cuộc sống của chúng ta.

Suy niệm tuần 19 thương niên - Cs Lâm Bích

Chúa Giêsu muốn chúng ta quay về kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Suy niệm  thứ 3 tuần 19 thường niên -  Cs Lâm Bích

Suy niệm thứ 3 tuần 19 thường niên - Cs Lâm Bích

Chúa Giêsu chú ý rất nhiều đến những trẻ nhỏ, không giống như chúng ta, chúng ta thường quan tâm nhiều hơn đến những điều to tát trong thế giới này. Đầu tiên Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ đến và đặt nó ở giữa

Suy niệm Thứ Tư tuần 18 thường niên -  Cs Lâm Bích

Suy niệm Thứ Tư tuần 18 thường niên - Cs Lâm Bích

Chỉ có một ví dụ trong các sách Tin mừng khi Chúa bỏ lỡ cuộc tranh cãi với người nào đó. Đó là người phụ nữ xứ Canna trong Tin mừng, cô ta đã vượt trội hơn trong cuộc trao đổi với Chúa Giêsu. Và cô ta đã đạt đượic không phải vì cô ta là người thông minh nhưng vì đức tin mạnh mẽ của cô ta.

Suy niệm thứ Ba tuần 18 thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm thứ Ba tuần 18 thường niên - Cs Lâm Bích

Thánh Luca tường thuật rằng Chúa Giêsu đưa Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cao và cầu nguyện và trong khi cầu nguyện thì diện mạo Ngài biến đổi khác thường. Khi chúng ta cầu nguyện, chính chúng ta bộc lộ với Thiên Chúa.

Suy niệm thứ hai tuần 18 thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm thứ hai tuần 18 thường niên - Cs Lâm Bích

Câu chủ đạo trong Tin mừng hôm nay đó là “ Khi Chúa Giêsu lên khỏi bờ, Ngài thấy đám đông dân chúng, Ngài động thương xót xót họ, Ngài chữa lành bệnh tật cho họ,”

Suy niệm thứ 7 tuần 16 thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm thứ 7 tuần 16 thường niên - Cs Lâm Bích

Đây là một dụ ngôn để chỉ dạy. Đức Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cho phép người xấu làm công việc của Ngài và gieo sự dữ vào trong thế giới. và Thiên Chúa cho phép sự dữ xuất hiện thậm chí Ngài có thể nhổ bỏ tất cả sự dữ.

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần 16 thường niên - Cs Lâm Bích

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần 16 thường niên - Cs Lâm Bích

Vợ của Giêbêđê (có lẽ họ hàng của Đức Giêsu) vận động cho hai người con của bà, Giacôbê và Gioan. Các bạn có thể tha thứ cho bà ta vì đã rất quan tâm đến hai người con của bà được đề cử lên ở địa vị cao....

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau