Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ủy ban Giáo dân chúc mừng Năm mới Ất Mùi 2015

Ủy ban Giáo dân chúc mừng Năm mới Ất Mùi 2015
  
Uỷ ban Giáo dân / HĐGMVN
Từ khóa:

n/a