Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thư gửi học sinh sinh viên nhân dịp Giáng Sinh 2013

Lễ Chúa Giáng Sinh làm cho thế giới xinh đẹp hơn, vui tươi hơn. Lý do là Thiên Chúa xuống thê 1làm người vì yêu thương nhân loại. Đúng vậy khi thương yêu nhau người ta sẽ quảng...
Lễ Chúa Giáng Sinh làm cho thế giới xinh đẹp hơn, vui tươi hơn. Lý do là Thiên Chúa xuống thê 1làm người vì yêu thương nhân loại. Đúng vậy khi thương yêu nhau người ta sẽ quảng..

Download
Tác giả bài viết: + GM Giuse Đinh Đức Đạo
Từ khóa:

n/a