Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thông báo của Uỷ ban Mục vụ di dân về Đại hội mục vụ di dân tháng 01 năm 2015

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hoá và chủ tịch Uỷ ban Mục vụ di dân đã quyết định sẽ tổ chức Đại hội về mục vụ di dân vào tháng 01 năm 2015… Chúng con xin dùng thông báo này để xin quý cha và quý tu sĩ liên lạc với Văn phòng Uỷ ban trước ngày 08 tháng 12 năm 2014 để chúng con tiến hành chuẩn bị cho Đại hội sắp tới.
Thông báo của Uỷ ban Mục vụ di dân về Đại hội mục vụ di dân tháng 01 năm 2015
 
 
   
Uỷ ban Mục vụ di dân / HĐGMVN
Nguồn: WHĐ (15.11.2014)
Từ khóa:

mục vụ, di dân