Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Năm đời sống thánh hiến

Năm đời sống thánh hiến

Năm đời sống thánh hiến

NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
(30/11/2014 --- 02/02/2016)