Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Dòng Ngôi Lời - Giuse Nha Trang

DÒNG NGÔI LỜI NHA TRANG
 
Lược sử: Dòng Thánh Giuse được thành lập năm 1931 tại Giáo phận Qui Nhơn, do Đức cha Jean Sion Khâm thuộc hội thừa sai Paris (MEP) sáng lập.
Tôn chỉ: Tinh thần của Dòng là sống đức tin, đức mến và đức khiêm nhường, hướng tới tôn chỉ của đấng sáng lập là: “Phục vụ Thiên Chúa và các linh hồn”.
Mục đích: Mục đích chính của Dòng là thánh hoá bản thân và cuộc sống bằng việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm.
+ Mục đích chuyên biệt của Dòng là thực thi bác ái, cách riêng trong các lĩnh vực:
• dạy đạo,
• giáo dục thanh thiếu niên,
• tham gia các công trình truyền giáo của Giáo phận và Giáo Hội, đồng thời tích cực dấn thân vào các công tác phục vụ nhân sinh và môi sinh.
Bổn mạng: thánh Giuse, lễ mừng ngày 19-3.
Nhân sự và hoạt động:
Dòng có Nhà Chính tại Nha Trang, có cơ sở ở TP. HCM và một số tỉnh.
Số tu sĩ là 146, gồm có anh em linh mục và không linh mục hợp tác chặt chẽ với nhau trong mọi sinh hoạt theo đường hướng và tôn chỉ của Hội Dòng.
Trước năm 1975, các tu sĩ Dòng Thánh Giuse đã từng sinh hoạt tại các Giáo phận: Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Đà Lạt và Sài Gòn.
Hiện nay Dòng đang đảm trách: giáo xứ, giáo họ, Trạm y tế từ thiện, Nhà Nội Trú, Nhà Tình Thương cho các cháu mồ côi, các lớp học miễn phí cho người nghèo, giúp làng bệnh nhân phong cùi, HIV/AIDS, phát triển môi sinh, Tông đồ Thánh Kinh…
Dòng còn được gọi là Ngôi Lời-Giuse.
Các giai đoạn đào tạo
+ Đệ tử: khoảng 18 tuổi, tốt nghiệp PTTH hay đang học đại học năm thứ I trở lên.
+ Thỉnh sinh: trình độ cử nhân trở lên. Thỉnh kỳ từ 6 tháng đến 1 năm.
+ Tập sinh: ứng viên làm 1 năm tập kỳ theo Giáo luật
+ Kinh sinh: học chương trình Triết học và Thần học hay chuyên ngành tuỳ đương sự chọn làm linh mục hay Tu huynh.
(Sau năm thần học II, có một đến 2 năm tập sự).
Bề trên đương nhiệm: Linh mục Théophile Ngô Hoàn Cầu.
Địa chỉ liên lạc:
+ Nhà Chính tại Nha Trang - 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT: 058. 881100. Fax: 84 058 883811. Email: dtgiuse@dng.vnn.vn.
+ Cộng Đoàn Học Viện tại Sài Gòn – 05 Chử Đồng Tử (Mai Khôi cũ), Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM. ĐT: 08. 8658199. Email: hocviensvd@yahoo.com
 


Trích kỷ yếu Gp. Nha Trang 2007

 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận