Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang: Hình thành và phát triển

DÒNG CHÚA CỨU THẾ NHA TRANG
 
A. Giai đoạn 1
-   Tại 38 Duy Tân (nay là Trần Phú) – Nha Trang
-   Từ 1958 – 1978.
 
I. Lịch sử thành lập
-   Tháng 8.1934: Cha Giám Tỉnh Canada Sainte Anne de Beaupré sang kinh lược phụ tỉnh và đề nghị thành lập một tu viện tại Nha Trang.
-   Tháng 11.1934: Đức Khâm sứ Toà Thánh đề nghị thành lập một tu viện tại Nha Trang hay vùng lân cận.
-   Năm 1950: Đức cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục Qui Nhơn, cũng đề nghị lập tu viện tại Nha Trang.
-   Năm 1957: Đức cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục Nha Trang, cùng cha phụ giám tỉnh tìm được một thửa đất tại Chụt Nha Trang (nay là Giáo xứ Thánh Gia).
-   Tháng 12.1957: Khách sạn Beau Rivage yết thị bán, Ban quản trị phụ tỉnh đã mua lại, sửa sang làm tu viện.
-   Ngày 10.9.1959: Đức cha Marcel Piquet Lợi làm phép nhà và chính thức thành lập Tu viện.
-   Năm 1965: Xây thêm nhà lớn 4 tầng.
 
II. Tổ chức
1. Tu viện gồm các linh mục và thầy trợ sĩ.
2. Tập viện: đào tạo các Linh mục và Trợ sĩ tương lai của Phụ tỉnh dòng.
 
III. Bổn mạng Tu viện
Thánh Clêmente Maria Hofbauer, DCCT.
 
IV. Sinh hoạt
1/ Tại Tu viện:
a. Giúp Giáo dân tham dự:
-   Mỗi ngày: Thánh lễ sáng và chiều. Chầu Mình Thánh Chúa cả ngày, từ năm 1967.
-   Thứ 7: 3 lần Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
b. Tĩnh tâm riêng cho các Tu sĩ, linh mục, các Thầy dọn mình chịu chức.
c.  Giải tội thường xuyên cả ngày.
d. Dạy đàn Piano, Organ.
e. Mở lớp dự bị hôn nhân và hướng dẫn gia đình (đã lập gia đình).
2/ Ngoài Tu viện:
Ban thừa sai:
-   Giảng tĩnh tâm ở Giáo xứ.
-   Huấn luyện các hội đoàn tại tu viện và các xứ, đặc biệt: Gia trưởng Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo.
-   Đặc biệt: Giảng Đại Phúc ở các xứ.
3/ Tập viện:
Mỗi năm một khoá: đào tạo các Linh mục và trợ sĩ tương lai của Phụ Tỉnh Dòng.
 
B. Giai đoạn 2: tại Tô Hiến Thành – Nha Trang, từ năm 1978
I. Tu viện
-   5.12.1978: Nhà nước sử dụng Tu viện 38 Duy Tân và cấp một căn nhà nhỏ tại số 4 Tô Hiến Thành – Nha Trang.
-   Từ năm 1990: Lập Trung Tâm Dự Tập, đào tạo ứng viên vào tập viện tại nhà Mẹ Tỉnh Dòng ở TPHCM.
-   1999: xây dựng lại Tu viện hiện nay.
 
II. Sinh hoạt
1. Tại Tu viện: Vì nhà nhỏ quá, lại ở sát nhà thờ Bắc Thành nên việc mục vụ rất hạn chế:
-   Mỗi ngày: Lễ, Kinh nhật tụng – riêng cho Cộng đoàn.
-   Thứ bảy: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với một số nhỏ giáo dân.
-   Chúa nhật: Thánh lễ sáng cho trên dưới một trăm giáo dân.
-   Giải tội khi có người xin.
-   Dạy giáo lý dự tòng và Hôn nhân cho ít người.
2/ Ngoài tu viện:
-   Phụ trách giáo xứ Giuse (Quân Trấn) từ 1975.
-   Dâng lễ cho các cộng đoàn tu sĩ và xứ nào nhờ.
-   Giúp giảng tĩnh tâm 3 ngày cho xứ nào mời.
-   Mở lớp dự bị hôn nhân mỗi năm tại xứ Giuse và một vài xứ xa.
-   Một linh mục Phụ trách trong giáo phận:
+ Từ 1956: Các Bà Mẹ Công Giáo.
+ Từ 1980: Các Gia trưởng Thánh Tâm.
-   Từ năm 2003: Giảng Đại Phúc chính thức tại một số giáo xứ giáo phận Nha trang và Ban Mê Thuột.
 
Trích kỷ yếu Gp. 2007
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận