Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hướng dẫn thành lập Tu Hội của Tòa Thánh - JB. Lê Ngọc Dũng

Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ đã có những văn bản hướng dẫn việc thành lập một Hội Dòng, Tu Hội đời và Tu Đoàn Tông Đồ, năm 2007. Ở đây xin trình bày thêm về một số quy định giáo luật cơ bản và những kiến thức cần thiết trong việc thành lập một dòng tu theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh.

Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Hình thành và phát triển

Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Hình thành và phát triển

Chị Em Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang sống châm ngôn của Đấng Sáng Lập: “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (Ut in omnibus maxime ametur Deus)

Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang: Hình thành và phát triển

Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang: Hình thành và phát triển

Trong năm Tân - Phúc - Âm hóa về đời sống về cộng đoàn sống đời thánh hiến, xin gợi lại những hình ảnh và sinh hoạt của các Hội Dòng...