Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo phận Bắc Ninh: mừng kỷ niệm 129 năm thành lập giáo phận

Tối ngày 29/05/2012, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 129 năm thành lập giáo phận. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Đức Hiểu chính xứ nhà thờ chính tòa và một số cha trong giáo phận.

Về tham dự thánh lễ đặc biệt này, ngoài giáo dân và đoàn hoa giáo xứ nhà thờ Chính tòa, còn có đoàn hoa và giáo dân giáo xứ Ngô Khê; giáo dân và đoàn hoa giáo họ Thị Đáp Cầu.

Vì ngày kỷ niệm thành lập giáo phận cũng trùng với ngày kết thúc tháng Hoa, nên trước thánh lễ mừng kỷ niệm ngày thành lập có dâng hoa và rước kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ Chính tòa (sắp tu sửa xong) vào Trung tâm mục vụ giáo phận.

Trong thánh lễ, Đức cha ôn lại hoàn cảnh khi giáo phận được thành lập (29/05/1883) và mời gọi cộng đoàn ghi ơn và cầu nguyện đặc biệt cho đức cha Antonio Colomer Lễ (1883-1902), giám mục tiên khởi của giáo phận.

Cũng nên biết: lúc mới thành lập, giáo phận Bắc Ninh (giáo phận Bắc) có 17 linh mục triều (Việt), 2 linh mục dòng Đa Minh, 3 thừa sai người Tây Ban Nha, 15 đại chủng sinh, 22 tiểu chủng sinh, 50 thầy giảng, 8 chị em dòng Mến Thánh Giá và 35.000 tín hữu. Năm 1883, Đức cha Colomer Lễ đã thành lập 11 giáo xứ tiên khởi và 28 giáo họ, năm 1892 xây nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

Mười năm sau –1893–, giáo phận Bắc có 2 giám mục, chính là Đức cha Lễ và phó là Đức cha Khâm, 6 linh mục dòng Đa Minh, 26 linh mục Việt, 41 thầy giảng, 8 đại chủng sinh, 26 tiểu chủng sinh, 41 nữ tu dòng Ba, 23.765 giáo dân trong 15 hạt, 160 giáo xứ và họ đạo, 140 nhà thờ.

Năm 1924, giáo phận “Bắc” được Toà Thánh đổi tên gọi là giáo phận “Bắc Ninh”, theo địa danh nơi đặt Toà giám mục.

Trải qua năm tháng, có những lúc tưởng chừng giáo phận không thể đứng vững; nhưng nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân côi và các thánh tử đạo Bắc Ninh, giáo phận vẫn tồn tại, đã dần được hồi sinh và tiếp tục trổ sinh hoa trái.

Hiện nay giáo phận có một giám mục, 60 linh mục, 6 phó tế (có thể được truyền chức linh mục vào ngày 8/6/2012 này), 35 thầy đại chủng sinh, hơn 100 chủng sinh dự bị, hơn 200 nữ tu và 125.000 giáo dân trong 84 giáo xứ và 335 giáo họ.

Để có được hoa trái như ngày hôm nay, giáo phận được xây dựng trên nền tảng của 12 thánh tử đạo và của giáo phận với các điểm cụ thể trên mà các đại biểu đặc biệt quan tâm.

100 vị đầu mục tử đạo mà năm nay giáo phận kỷ niệm 150 năm ngày chết vì đức tin của các ngài.

Ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha nhắc đến ba điểm nhấn: gia đình, linh mục và giáo dục nhân bản trong kỳ Họp mặt giáo phận lần thứ nhất. Sau đó, ngài kêu mời mọi người tiếp tục viết trang sử vàng Ngày nay giáo phận được hồi sinh từng ngày, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy rất cần lời cầu nguyện và chung tay góp sức của mọi thành phần trong đại gia đình giáo phận.

Cuối thánh lễ, toàn thể cộng đoàn hát vang bài ca “Cầu cho giáo phận”, xin Đức Mẹ tiếp tục cầu bầu cho giáo phận Bắc Ninh ngày càng trổ sinh thêm nhiều hoa trái.

Cuộc rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và thánh lễ mừng kỷ niệm 129 năm thành lập giáo phận Bắc Ninh diễn ra đơn sơ, nhưng trang trọng và thiêng liêng trong bầu khí gia đình giáo phận.

 

 

Tác giả bài viết: Hà Như Nguyệt
Từ khóa:

giáo phận