Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GP.MỸ THO: Thông báo v/v Facebook của Đức Cha Phêrô

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, không có một website cá nhân, hay mạng xã hội riêng nào. Nếu có ai vì mộ mến mà lập ra các trang mạng mang tên Đức Cha Phêrô, thì đó là sáng kiến riêng; và Đức Cha không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải trên đó.
GP.MỸ THO: Thông báo v/v Facebook của Đức Cha Phêrô

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, không có một website cá nhân, hay mạng xã hội riêng nào. Nếu có ai vì mộ mến mà lập ra các trang mạng mang tên Đức Cha Phêrô, thì đó là sáng kiến riêng; và Đức Cha không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải trên đó.

.THONG-BAO_FBook-rieng-cua-DCha-Phero.jpg
 
Nguồn: giaophanmytho.net (23.12.2014)
Từ khóa:

đức cha