Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng Hoá

Ngày 15-6-2013, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm 2 Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng Hoá là Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng Đại diện Giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận này với hiệu toà là Megalopoli di Proconsolare và Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc Tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc Đại Chủng viện Huế, được ĐTC bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá , với hiệu toà là Gummi di Bizacena.
VATICAN - Ngày 15-6-2013, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm 2 Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng Hoá.

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng Đại diện Giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận này với hiệu toà là  Megalopoli di Proconsolare.

Cha Phêrô Viên năm nay 48 tuổi, sinh ngày 8-1-1965 tại Hướng Phương, Quảng Bình, Giáo phận Vinh. Sau khi mãn tiểu học và trung học, theo học tại Đại học Huế và đậu cử nhân Khoa học Kinh tế (1987-1992). Năm 1984 thi hành nghĩa vụ quân sự và năm 1993 gia nhập Đại Chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 3-10-1999 thuộc Giáo phận Vinh.

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Phêrô Viên được gửi đi học tại Học viện Công giáo ở Sydney, Australia, từ năm 2000 đến 2009, đậu tiến sĩ thần học, và trong thời gian học cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại Sydney.

Trở về nước năm 2009, Cha làm Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Tín lý tại Đại Chủng viện Vinh Thanh.

Từ năm 2010, Cha làm Tổng Đại diện Giáo phận Vinh.

- Vị thứ hai là Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc Tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc Đại Chủng viện Huế, được ĐTC bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá , với hiệu toà là Gummi di Bizacena.Cha Alphongsô Long năm nay 60 tuổi, sinh ngày 25-1 năm 1953, theo học tại Tiểu Chủng viện Thánh Gioan ở Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972, rồi tại Đại Chủng viện Hoà Bình cũng tại giáo phận này từ năm 1972 đến 1978. Từ 1978 đến 1982, Cha thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Cha thụ phong linh mục ngày 29-12-1990 thuộc Giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Tu đoàn Xuân Bích.

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Alphongsô Long đảm nhận các công việc sau đây:

- 1990 đến 1994: Phó xứ Tam Kỳ, Đà Nẵng

- 1994 đến 1998: theo học và đậu cử nhân Giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp

- 1999-2001: Cha sở Giáo xứ Hà Lam, Giáo phận Đà Nẵng

- 2001-2003: Cha sở Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng

- 2003-2011: Linh hướng và Giáo sư Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại Chủng viện Huế

- Từ 2011: Giám đốc Đại Chủng viện Huế


Nguồn: RV