Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ giỗ lần thứ 12 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang.

Tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17g00 ngày 21/5/2015, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận thay mặt cho Đức Giuse dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô nhân ngày giỗ lần thứ 12 của ngài...
Thánh lễ giỗ lần thứ 12 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang.


 
Tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17g00 ngày 21/5/2015, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận thay mặt cho Đức Giuse dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô nhân ngày giỗ lần thứ 12 của ngài, thánh lễ đã qui tụ đông đảo quí Linh mục, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân từ các giáo xứ trong thành phố Nha Trang.

Trong phần giảng lễ, Cha Tổng Đại Diện ôn lại những kỷ niệm đẹp mà ngài đã gặp gỡ, cộng tác với Đức Cha Phêrô trong sứ mạng linh mục, đặc biệt ngài nhắc đến Đức Cha Phêrô với những đức tính nổi bật hiền lành và khiêm nhường, đồng thời rất quan tâm đến người nghèo...

Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ngài, cũng như xin ngài cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống.


Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a