Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tìm hiểu ơn gọi nữ Đa Minh

Giới thiệu ơn gọi nữ Đa Minh

GIỚI THIỆU ƠN GỌI NỮ ĐA MINH 

Xin bấm vào đây: GIỚI THIỆU ƠN GỌI DÒNG NỮ ĐAMINH BẮC NINH

Resize-of-IMG_2029

Nguồn: http://www.giadinhbacninh.com

Từ khóa:

n/a