Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

VIDEO: Thánh Ca Giáng sinh tại Giáo xứ Bình Cang năm 2013

VIDEO: Thánh Ca Giáng sinh tại Giáo xứ Bình Cang năm 2013

VIDEO: Thánh Ca Giáng sinh tại Giáo xứ Bình Cang năm 2013

VIDEO: Thánh Ca Giáng sinh tại Giáo xứ Bình Cang năm 2013

PHẦN I
 


PHẦN II
 


PHẦN III
 

PHẦN IV
 


PHẦN V

Tác giả bài viết: Tr. Gp Nha Trang
Từ khóa:

n/a