Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Những bài sáng tác của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

NHỮNG BÀI SÁNG TÁC CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
 
       1. Khai sinh bộ lễ Séraphim, bài thương khó theo Thánh Mattheo và thánh Gioan, bài Mừng vui lên (Exsultet) (Download)
       2. Bài thương khó theo Thánh Mattheo (Download)
       3. Bài thương khó theo Thánh Gioan. (Download)
       4. Bài Mừng vui lên (Exsultet) (Download)
       5. Bản dịch tự sắc của ĐGH Gioan Phao-lô II... (Download)
      
Tác giả bài viết: Phaolô Nguyễn Văn Hòa