Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Vào lúc 15g00 thứ Sáu Tuần thánh, Cha quản lý Tòa Giám Mục đã chủ tế nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Tham dự nghi thức này, không chỉ có các chủng sinh tiền chủng viện Lâm Bích mà còn có đông đảo giáo dân từ các giáo xứ trong thành phố Nha Trang.
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Vào lúc 15g00 thứ Sáu Tuần thánh, Cha quản lý Tòa Giám Mục đã chủ tế nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Tham dự nghi thức này, không chỉ có các chủng sinh tiền chủng viện Lâm Bích mà còn có đông đảo giáo dân từ các giáo xứ trong thành phố Nha Trang.

Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội Thánh đề cao vinh quang thập giá hơn là những đau khổ, những tủi nhục, những tang thương của sự thương khó. Hội Thánh kính nhớ cuộc thương khó của Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài. “Đức Kitô phải chịu thương khó đã để vào trong vinh quang” ( Lc 24, 26 ). Thập giá và vinh quang đan quyện lấy nhau. Chúng ta chỉ có thể đón nhận mầu nhiệm Thập Giá và vinh quang sống lại khải hoàn qua đức tin của chúng ta.

Thứ Sáu Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu : “Đây là cây thánh giá. Nơi đã treo Đấng cứu độ trần gian”. Chúng ta kiểm thảo lại chính đời sống của mình và tự hỏi bởi đâu Chúa chịu chết như vậy ? Phải chăng do tội lỗi con người, do tội lỗi chúng ta mà Chúa chịu đau khổ và chịu chết thảm sầu trên thánh giá ? Xin Chúa tha thứ vì tội lỗi chúc con đã xúc phạm đến Chúa và chúc lành cho chúng con. 
Tác giả bài viết: Chủng sinh Lâm Bích
Từ khóa:

n/a