Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Dấu Chỉ Thời Đại

Với Công đồng Vatican II nói chung và trong văn mạch của ý niệm “dấu chỉ thời đại”, chúng ta có thể thấy một giá trị mới xuất hiện trong tâm thức của Giáo Hội: giá trị trần thế. Cuộc sống trần thế, cuộc sống thật của con người, không còn là một điều gì đi song song và bên ngoài vận hành của niềm Tin.

Tầm Quan Trọng Của Công Đồng Vaticanô II

Dựa vào văn kiện “Humanae salutis” của đức giáo hoàng Gioan XXIII, ban hành ngày 25 tháng 12 năm 1961, chúng ta có thể hiểu chính xác hơn lý do triệu tập công đồng Vatican II năm 1962 – lý do ấy có tính lịch sử nhiều hơn