Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giới thiệu 14 video clips Đàng Thánh Giá

Giới thiệu 14 video clips Đàng Thánh Giá

Để tạo một trình chiếu đàng Thánh Giá vừa có video ngắn diễn tả cuộc thương khó của Chúa Giê-su theo từng chặng một, vừa có trình chiếu power point ghi sẵn lời kinh đàng Thánh Giá để nhiều người cũng gẫm chung.

Chuyên mục: Ban VH Công Giáo , Văn hoá