Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ngày Hội Ơn Thiên Triệu Miền Ninh Thuận 2016

Ngày Hội Ơn Thiên Triệu Miền Ninh Thuận 2016

Vào lúc 8g30 ngày Chúa nhật V Phục Sinh, 802 em dự tu thuộc 29 Giáo Xứ trong Miền Ninh Thuận đã tề tựu về Giáo Xứ Hộ Diêm để tham dự Ngày Hội Ơn Thiên Triệu năm 2016.

Thánh Lễ Tiệc Ly tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Thánh Lễ Tiệc Ly tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu thực hiện giờ của mình qua hành động tự hiến làm của lễ hy sinh và trở nên lương thực nuôi linh hồn mọi người; còn giờ của vua tối tăm thực hiện qua hành động phản bội của Giuđa.