Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hội Đồng Mục Vụ Các Giáo Hạt Tĩnh Tâm Tại Đan Viện Thánh Mẫu Tâm Xitô Mỹ Ca

Hội Đồng Mục Vụ Các Giáo Hạt Tĩnh Tâm Tại Đan Viện Thánh Mẫu Tâm Xitô Mỹ Ca

Dựa theo kế hoạch hoạt động của BTV. HĐMV Giáo Phận trong năm phụng vụ 2018-2019, ngày tĩnh tâm cho các BTV. HĐMV các Giáo Hạt trong Giáo Phận Nha Trang đã được tổ chức tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca – Lập Định – Nha Trang vào ngày thứ bảy 18/8/2018

Hội Đồng Mục Vụ Liên Hạt Phan Rang - Ninh Hải - Ninh Phước Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017

Hội Đồng Mục Vụ Liên Hạt Phan Rang - Ninh Hải - Ninh Phước Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017

Vào sáng thứ bảy trong tuần I Mùa Vọng (09.12.2017) các thành viên HĐMV trong ba giáo hạt: Phan Rang - Ninh Hải và Ninh Phước đã tề tựu tại nhà thờ giáo xứ Tân Hội để tham dự buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017 theo kế hoạch của HĐMV Giáo phận đề ra.

Hội Đồng Giáo Xứ Liên Giáo Hạt Ninh Hải - Phan Rang - Ninh Phước Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2016

Hội Đồng Giáo Xứ Liên Giáo Hạt Ninh Hải - Phan Rang - Ninh Phước Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2016

Vào dịp lễ Thánh Phanxicô Xavie (03.12.2016), hơn 200 thành viên HĐGX trong ba giáo hạt Ninh Hải - Phan Rang và Ninh Phước đã tập trung về nhà thờ Hộ Diêm để tham dự buổi Tĩnh Tâm thường niên năm 2016

HĐGX Giáo Hạt Ninh Sơn Tĩnh Tâm Mùa Vọng

HĐGX Giáo Hạt Ninh Sơn Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Tiếp tục thực hiện Chương Trình Tĩnh Tâm định kỳ hàng năm theo kế hoạch của Ban Thường Vụ HĐGX Cấp Giáo Phận đề ra, vào sáng ngày thứ bảy 12 tháng 12 năm 2015, hơn 180 thành viên HĐGX trong 8 giáo xứ thuộc Giáo Hạt Ninh Sơn đã tập trung về nhà thờ giáo xứ Quảng Thuận để tham dự buổi tĩnh tâm.

Tĩnh Tâm HĐGX BA GIÁO HẠT MIỀN NINH THUẬN

Tĩnh Tâm HĐGX BA GIÁO HẠT MIỀN NINH THUẬN

Hơn 260 thành viên HĐGX trong ba Giáo hạt : Phan Rang - Ninh Hải và Ninh Phước đã tề tựu tại nhà thờ Phan Rang vào sáng thứ bảy 05 tháng 12 năm 2015 để tham dự buổi Tĩnh Tâm thường niên theo kế hoạch của Ban Thường Vụ HĐGX cấp Giáo Phận

Hình ảnh các trưởng ban cùng các ban ngành đoàn thể mừng lễ bổn mạng Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Nha Trang

Hình ảnh các trưởng ban cùng các ban ngành đoàn thể mừng lễ bổn mạng Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Nha Trang

Tại Tòa Giám Mục Nha Trang, vào lúc 15g30, đại diện các Hội Đồng Giáo xứ, các ban ngành đoàn thể trong giáo hạt Nha Trang đã tề tựu chung quanh Đức Giám Mục Giáo phận để mừng lễ Thánh Giuse quan Thầy của ngài

Ban Điều Hành HĐGX Giáo Hạt Tĩnh Tâm Tại Đan Viện Xitô Mỹ Ca

Ban Điều Hành HĐGX Giáo Hạt Tĩnh Tâm Tại Đan Viện Xitô Mỹ Ca

Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012, Ban Điều Hành HĐGX Giáo Phận Nha Trang đã tổ chức ngày Tĩnh Tâm cho Ban Điều Hành HĐGX của các Giáo Hạt trong Giáo Phận tại Đan Viện XiTô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca. Hiện diện có 8 Ban Điều Hành (vắng Hạt Ninh Sơn) cùng với Ban Truyền Thông Giáo Phận. Chương trình được hoạch định bắt đầu lúc 8g00 và dự kiến kết thúc vào lúc 15g30 cùng ngày.

Sinh Hoạt Gặp Gỡ Các Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Giáo Hạt

Sinh Hoạt Gặp Gỡ Các Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Giáo Hạt

Hội Đồng G.X Giáo Hạt (Nha Trang, Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Ranh, Cam Lâm, Phan Rang, Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phước) trực thuộc Giáo Phận Nha Trang đã có buổi sinh hoạt và giao lưu chung