Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chương trình học bổng cho 21 trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng HIV từ cha mẹ sống trong Tp. Nha Trang và Huyện Diên Khánh

Chương trình học bổng cho 21 trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng HIV từ cha mẹ sống trong Tp. Nha Trang và Huyện Diên Khánh

Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 9 năm 2010, được sự cho phép và động viên của Đức Cha Giuse, Caritas Nha Trang và Liên Tu Sĩ Giáo phận Nha Trang đã cộng tác với Trung Tâm Truyền Thông GDSK của sở y tế Khánh Hòa trong : “Dự án tăng cường chống kỳ thị phân biệt đối xử, huy động cộng đồng chăm sóc nâng cao sức khoẻ người nhiễm HIV / AIDS tại thành phố Nha Trang”.