Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Vĩnh An: Hình thành va phát triển

Giáo xứ Vĩnh An: Hình thành va phát triển

Ngày 25-7-1975, Đức Giám mục Nguyễn Văn Hoà Giáo Phận Nha Trang chính thức khai sinh cho 2 đứa con sinh đôi của Giáo phận là : Gx.Vĩnh An và Vĩnh Bình theo Nghị Định chia xứ ngày 25-7-1975 của toà GM. Nha trang.