Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Kiến trúc nhà thờ Vạn Giã, xưa và nay

Kiến trúc nhà thờ Vạn Giã, xưa và nay

Được chính thức đưa lên hàng chánh xứ năm 1902, các hoạt động mục vụ & phụng vụ của xứ đạo tập trung nhiều hơn, số lượng giáo dân qui tụ nhiều hơn. Dấu ấn đặc biệt là quả chuông do Giáo quyền ROMA gửi tặng được đúc từ Pháp, vành chuông bên dưới khắc rõ dòng chữ