Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ THANH HẢI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1945, có 4 gia đình Công giáo đến sinh sống tại ấp Phú Xương, quận Vĩnh Xương, Nha Trang, khi đó, nơi này còn hoang vắng. Khoảng thời gian đó cũng có một số gia đình Công giáo khác đến sống quanh sườn đồi Cù Lao, Xóm Bóng để hưởng nhờ ân đức của Tu viện Phanxicô. Với tinh thần truyền giáo, các cha dòng Phanxicô đã qui tụ các gia đình này thành lập một cộng đoàn Kitô hữu.

Giáo xứ Thanh Hải: Hình thành và Phát triển

Giáo xứ Thanh Hải: Hình thành và Phát triển

Năm 1954, theo dòng người di cư từ Bắc vào Nam, một số người Công giáo đã đến xin tá túc tại đây. Nhận thấy Phú Xương không còn đủ đất canh tác cho số người ngày càng đông, các Cha Phanxicô đã quyết định dẫn toàn bộ các gia đình Công giáo đến định cư tại vùng đất dọc bờ biển từ Hòn Chồng đến Đồng Đế. Địa danh Thanh Hải xuất hiện trong thời gian này.