Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ THÁNH GIA HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Giáo xứ Thánh Gia được thành lập năm 1955 với cha xứ đầu tiên là Linh mục Phêrô - Tuần Nguyễn Cao Hiên, gốc Bùi Chu. Giáo dân hầu hết là binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Công binh Bùi Chu - Phát Diệm trú đóng tại Chụt (thuộc phường Vĩnh Nguyên). Cha Hiên trưng đất tại làng Trường Tây, xã Vĩnh Nguyên để xây nhà thờ, làm trường học. Tuy nhiên lúc nhà thờ chưa được tô vách và trường học chỉ mới dựng lên thì cha lại thuyên chuyển về Sài Gòn. Vì thế, việc coi sóc Thánh Gia được lần lượt trao phó cho cha quản xứ Khiết Tâm và các cha tuyên úy hay các cha thuộc Dòng Thánh Giuse.

Giáo xứ Thánh Gia: Hình thành và Phát triển

Giáo xứ Thánh Gia: Hình thành và Phát triển

Giáo xứ Thánh Gia được thành lập năm 1955. Linh mục Quản xứ đầu tiên là Cha Phêrô-Tuần Nguyễn Cao Hiên gốc Bùi Chu. Giáo dân hầu hết là binh sĩ thuộc Tiểu đoàn công binh Bùi Chu – Phát Diệm trú đóng tại Chụt. Cha Hiên trưng đất để xây nhà thờ, làm trường học. Tuy nhiên lúc nhà thờ chưa được tô vách và trường học chỉ mới dựng lên cái sườn thì Cha được rút về Sài Gòn. Chức vụ Quản xứ Thánh Gia chỉ còn là chức vụ kiêm nhiệm được lần lượt trao phó cho: