Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ PHƯỚC HÒA HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khu vực phía Tây Nam đường Lữ Gia là điểm truyền giáo của giáo xứ Chánh Tòa Nha Trang. Do nhu cầu mục vụ, từ năm 1970, cha xứ Chánh Tòa và một số chức việc thuộc khu Lữ Gia nỗ lực tìm mua một khu đất nhưng không thành vì giá đất quá cao. Khoảng tháng 02.1970, cha xứ mua được lô đất có một ngôi nhà gạch tại 80 đường Lữ Gia. Ngôi nhà này trở thành nguyện đường Phanxicô Xaviê để nhớ công ơn Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã giúp tiền mua lô đất.