Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ PHƯỚC ĐỒNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Sau tháng 05.1975, một số ít gia đình Công giáo thuộc các giáo xứ ở thành phố Nha Trang đi vào Phước Đồng khai hoang lập nghiệp. Lúc bấy giờ, đường xá đi lại còn khó khăn vì phải đi đò qua sông Quán Trường (nay là cầu Bình Tân). Từ 1975 - 1990, bà con giáo dân hàng tuần phải băng đồi lội suối, qua đò mới đến được các nhà thờ nội thành để dự thánh lễ.

Thành lập Giáo xứ Phước Đồng và Bổ Nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi

Thành lập Giáo xứ Phước Đồng và Bổ Nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi

*Sáng CN III Mùa Vọng, ngày 16/12/2012 tại Nhà nguyện Phước Đồng, lúc 8g30 đã diễn ra một sự kiện lớn và không thể nào quên

Gíao xứ Phước Đồng: Hình Thành và Phát Triển

Gíao xứ Phước Đồng: Hình Thành và Phát Triển

Trước 1995, chỉ thưa thớt vài gia đình Công Giáo và Cha xứ Phước Hoà mỗi năm vài lần vào dâng thánh lễ ở nhà dân. Dần dà, vùng đất Đồng Bò thu hút nhiều cư dân và số giáo dân tăng dần thì nhu cầu mục vụ cũng là vấn đề mà Cha Xứ Phước Hoà phải quan tâm. Làm sao để củng cố và nuôi dưỡng lòng đạo của một số gia đình vì hoàn cảnh kinh tế phải sống tại đây