Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ PHÙ SA HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Theo lưu truyền, vào thời vua Tự Đức, có 7 gia đình Công giáo gốc Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế theo phong trào Nam tiến thời Chúa Nguyễn di cư vào sinh sống và lập nghiệp tại Phù Sa. Từ đó, một nhà nguyện đầu tiên với tước hiệu thánh Anna, mái tranh, vách đất được dựng lên trong khu đất mà hiện nay gia đình con cháu của bà Ma¬đal¬êna Nguyễn Thị Chanh đang ở. Sau đó, nhà nguyện này được tu sửa lại và hiện còn di tích nền móng bằng đá.

Giáo Xứ Phù Sa: Hình Thành và Phát Triển

Vào thời Vua Tự Đức, có 7 gia đình gốc từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế theo “phong trào Nam tiến” thời Chúa Nguyễn di cư vào Nam đến sinh sống và lập nghiệp tại Phù Sa.