Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ NÚI SẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Vào những năm đầu của thập niên 1950, Cha Alix Bourgeois và các tu sĩ dòng Phanxicô tại Cù Lao (Vĩnh Phước) đã nỗ lực quy tụ những người già yếu, bệnh tật không nơi nương tựa, nhất là các bệnh nhân phong về chân đồi Phanxicô - Lasan Vĩnh Phước, để nuôi dưỡng và chăm sóc. Vì số người qui tụ gia tăng nên các ngài đã di dời đến chân đèo Rù Rì, lập thành Nhà Lạc Thiện. Năm 1963, các bệnh nhân phong được đưa về chân Núi Sạn và thành lập Trung tâm bài phong Hansen, với sự cộng tác đắc lực của các thầy Clément, Tôma, Phêrô…