Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo họ Ninh Trang Mừng Đón Cha Tân Đặc Trách Phêrô Ngô Ngọc Lắm

Giáo họ Ninh Trang Mừng Đón Cha Tân Đặc Trách Phêrô Ngô Ngọc Lắm

Sáng hôm nay, lúc 9g 00 ngày 06.09.2012, Giáo họ Ninh Trang (Giáo hạt Vạn Ninh) vui mừng chào đón cha Phêrô Ngô Ngọc Lắm (nguyên Phó xứ Hòa Nghĩa) được Đức Giám Mục Giáo Phận sai về trong vai trò đặc trách Giáo họ.

Chuyên mục: Gx. Ninh Trang